IMPORTANT!


SISTEMA AUES        SISTEMA CAPA

BESCANVI BRASIL

Desde el dia 7 d’abril de 2009 entra en vigor l’acord entre Espanya i Brasil per tramitar el bescanvi del permis de conduir.
BOE núm 61, Sec.I, Pág. 24498 del 12 de març de 2009: [enllaç]

Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]