IMPORTANT!


SISTEMA AUES        SISTEMA CAPA

LLEI ÒMNIBUS


Aquesta llei modifica 46 lleis estatals, el més interessant en el sector de les Autoescoles és el punt on s'elimina l'autorització prèvia per a centres de formació teòrica de conductors. Això implica que sorgeix un nou tipus d'autoescoles (dedicades exclusivament a la formació teòrica).

Presentació: [enllaç]
BOE nº 258 de 17/10/03: [enllaç]

Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]