IMPORTANT!


SISTEMA AUES        SISTEMA CAPA

13/10/2010 - Orden FOM/2607/2010S'ha publicat l'Ordre FOM/2607/2010, d'1 d'octubre, per la qual s'estableixen els requisits que han de complir els formadors per al CAP.

Orden FOM/2607/2010: [enllaç]

Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]