IMPORTANT!


SISTEMA AUES        SISTEMA CAPA

NOTIFICACIONS ELECTrÒNIQUES


El passat dia 16 de novembre, es va publicat al BOE el Reial Decret 1363/2010, el qual regulen supòsits de notificacions i comunicacions administratives obligatòries per mitjans electrònics en l'àmbit de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària.
El pròxim 1 de gener de 2011 entra en vigor aquest Reial Decret. 

Reial Decret 1363/2010: [enllaç]


Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]