IMPORTANT!


NOU SISTEMA AUES

MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT GENERAL DE CIRCULACIÓ (Article 48)

Adjuntem BOE núm. 55, amb data 05 de març de 2011, que publica el Reial Decret 303/2011, de 4 de març, pel qual es modifiquen el Reglament general de circulació, aprovat pel Reial Decret 1428/2003, de 21 de novembre, i el text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de Motor i seguretat viària, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, i es redueix el límit genèric de velocitat per a turismes i motocicletes en autopistes i autovies.

 Reial Decret 303/2011: [enllaç]

Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]