IMPORTANT!


PROTOCOL TELEMÀTIC

25/11/2010 - Tauler Edictal de Sancions de Trànsit:

Ha estat publicada l'Ordre INT/3022/2010 BOE 285 del 25 de novembre de 2010, per la qual es regula el Tauler Edictal de Sancions de Trànsit. Amb l'entrada en vigor d'aquesta 3a i última fase de la nova Llei de Seguretat Viària, en vigor a partir d'avui, s'introdueixen noves aplicacions informàtiques a trànsit.
En aquesta fase, entra en funcionament la Adreça Electrònica Vial (DEV), obligatòria per a les empreses titulars de vehicles i voluntària per a la resta dels ciutadans, de manera que se substitueix el domicili postal de notificacions pel domicili electrònic.

BOE 285 Ordre INT/3022/2010: [enllaç]
Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]