IMPORTANT!


SISTEMA AUES        SISTEMA CAPA

Permiso B-96


Permiso B con autorización para conjunto entre 3.500 y 4.250 kg. de M.M.A. 


PER PRESENTAR-LO:
Tenir donat d'alta al Servei Català de Trànsit (SCT) el Permís B-96 a l'autorització de funcionament de l'Autoescola. Constar a la sol·licitud com a B-96 i pagar la taxa 2.1 (86,80€). Realitzar les proves de pista i circulació amb el remolc, incloent els punts de l'Annex V, apartat B) punts I) i M) del Regl.Gral de Conductors [enllaç].
  • No fan Teòrica. 
  • No és necessari certificat metge.

 Notícies relacionades i normatives del B-96 
Tota la informació necessària: [Normativa i exemples del B-96] (molt interessant)
Noticia sobre el psicotècnic (Certificat metge): [Nota informativa - FAB]

Maniobra I. Estacionamiento en línea y salida

Maniobra M. Acoplamiento y desacoplamiento del remolque

Circulación en vías abiertas


  • En circulación en vías abiertas al tráfico deberán realizar los siguientes ejercicios: aceleración, deceleración, marcha atrás, frenado, distancia de frenado, cambio de carril, frenar/esquivar, oscilación del remolque, acoplamiento y desacoplamiento del remolque y estacionamiento.
    Duración: por determinar. 


Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]