IMPORTANT!


PROTOCOL TELEMÀTIC

SCT - Convocatòria per Professor de Formació Vial

RESOLUCIÓ: INT/1147/2011, de 6 de maig, per la qual es convoca un curs per a l’obtenció del
certificat d’aptitud de professor/a de formació viària. Pàgina web [enllaç]


Avui a sortit publicada al Diari Oficial de la Generalitat, una nova convocatòria del SCT per l’obtenció del títol de Professor de Formació Vial. El termini de presentació és de vint dies naturals, comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC. (des del 13 de maig fins a l'1 de juny inclòs).

Per prendre part a la convocatòria les sol·licituds es poden formalitzar telemàticament a través d’aquesta pàgina web:[Inscripció] o presentant l’imprès de sol·licitud a les dependències dels serveis territorials de trànsit, previ pagament dels drets d’examen [Formulari].Resolució INT/1147/2011 - DOGC núm. 5877: [enllaç]
Formulari de sol·licitud d'admissió per presentar: [enllaç]
Inscripció en línea a la convocatòria INT/1147/2011: [enllaç]

Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]