IMPORTANT!


NOU SISTEMA AUES

Nota informativa - XIV Curso de Profesores de Formación Vial (DGT)

Nota informativa sobre els resultats publicats (enllaç) del XIV Curso de Profesores de Formación Vial  

Adjuntem Nota Informativa de la DGT, complementària a la taula de publicació dels resultats de la part teòrica de la prova de selecció, amb indicació d'aquells aspirants que estan exempts de la part pràctica, d'acord amb la base 7.1 de la convocatòria.
La part pràctica de la prova de selecció tindrà lloc del 2 al 15 de novembre. Els aspirants que hagin realitzar podran informar-se, de la data d'aquesta, a partir del 25 d'octubre, a la Prefectura Provincial de Trànsit en les llistes figuren com a aptes.
La publicació de la llista d'aptes té efectes merament informatius. No s'obre període algun de presentació de reclamacions.
Segons el que estableix la base 4.4 de la resolució per la qual es va convocar el curs (BOE 10 de gener de 2011), per resolució del Tribunal Qualificador es farà pública la relació provisional d'aptes en la prova prèvia de seleción.
Les reclamacions contra els resultats, tant de la prova teòrica com de la pràctica, s'han de presentar dins el termini indicat en aquesta resolució.
La relació provisional d'aptes està previst que es publiqui en la primera quinzena de desembre.


Nota informativa: [enllaç]
Informació rel·lacionada: [enllaç]
Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]