IMPORTANT!


SISTEMA AUES        SISTEMA CAPA

SCT - DOGC Taxes Servei Català de Trànsit

Adjuntem a efectes informatius Ordre INT/331/2011 de 28 de Novembre de 2011, per el qual es dóna publicitat a les taxes vigents que gestiona el Departament d'Interior durant l'any 2011. Especial atenció a l'annex nº 8 on s'identifiquen els serveis i activitats a que corresponen cadascuna de les taxes del Servei Català de Trànsit.

Ordre INT/331/2011 de 28 de Novembre de 2011 [enllaç]
Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]