IMPORTANT!


PROTOCOL TELEMÀTIC

DGT - XV CONVOCATORIA PROFESSOR DE FORMACIO VIAL

Resolució de 29 de desembre de 2011, de la Direcció General de Trànsit, per la qual es convoca curs per obtenir certificat d'aptitud de professor de formació viària, publicada al BOE núm.17 del 20-01-2012.

XV CONVOCATÒRIA PER PROFESSOR DE FORMACIÓ VIÀRIA (DGT) 


El termini de presentació de sol·licituds serà de 30 dies naturals, fins el dia 19-02-2012.
Els aspirants hauran de presentar la sol·licitud per duplicat exemplar (la còpia segellada seran retornats als interessats) al registre de qualsevol Prefectura Provincial o Oficina Local de Trànsit o en qualsevol Registre Oficial, ajuntant:
a.) Resguard de l'ingrés dels Drets d'inscripció. (Tasa de 43,12 €)
b.) La fotocòpia del DNI o NIE.

• ANNEX I - Sol·licitud de Participació: [enllaç]
• Informació per pagar la Tasa: [enllaç]
• BOE nº17 del 20-1-2012: [enllaç]

Per mirar-ho desde la Dgt s'ha d'anar a: [enllaç] (imatge)
Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]