IMPORTANT!


PROTOCOL TELEMÀTIC

CURS - Extinció d'incendis i lluita contra el foc

EXTINCIÓ D’INCENDIS I LLUITA CONTRA EL FOC [enllaç]
  CALENDARI  MODIFICAT!!! 
(Data límit d'inscripció: 11/Maig/2012)
Full d'inscripció: [enllaç]

ACCIÓ 1 - GRUP 2: ( 6 participants de Tarragona) Queden places de reserva

Procediment: 
Omplir la sol·licitud i escanejar-la. Enviar-la juntament amb el DNI a info@aaetgn.com
El dia del curs és obligatori portar l'original de la sol·licitud juntament amb una fotocòpia del DNI i la nòmina o rebut d’autònoms del mes en que es fa el curs (escanejar-ho i enviar-ho per email una setmana abans del curs).
Caldrà que ens feu arribar els fulls de inscripció dels alumnes per que consti la plaça reservada.
Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]