IMPORTANT!


PROTOCOL TELEMÀTIC

REFORMA LABORAL - 10/2/12

Per a la vostra informació, adjuntem documents sobre la Reforma Laboral duta a terme per part del govern central el passat divendres dia 10 de febrer de 2012.
Font d'informació [FAB]:

  • Real Decret 3/2012, mesures urgents per la reforma del mercat laboral [enllaç]
  • Presentació - Resum de la Ministra d’Ocupació Fàtima Bañez García [enllaç]
  • Primeres valoracions de CEOE-CEPYME [enllaç
  • Primeres valoracions de Foment del Treball Nacional [enllaç
Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]