IMPORTANT!


SISTEMA AUES        SISTEMA CAPA

BOE - Modifiació Annex I del Reglament General de Conductors

Adjuntem Ordre INT 1407/2012 de data 25 de juny de 2012, publicada al BOE núm 155 de data 29 de juny de 2012, en la qual es modifica l'annex I del Reglament general de conductors, aprovat pel Reial decret 818/2009 de 8 de maig.

Ordre INT/1407/2012, de 25 de juny de 2012: [enllaç]
Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]