IMPORTANT!


PROTOCOL TELEMÀTIC

BOE - obertura del tràmit d'audiència als interessats en l'elaboració del Projecte de Reial Decret (matèria de MMPP)

Publicat avui al BOE:
Resolució de la Direcció General de Trànsit per la qual s'acorda l'obertura del tràmit d'audiència als interessats en l'elaboració del Projecte de Reial Decret pel qual es modifica el Reglamento General de conductors, aprovat pel Reial decret 818/2009, de 8 de maig, en matèria de transport de mercaderies perilloses.
  • Nota informativa [enllaç] 797 KB
  • Resolució de la DGT, acorda obertura del tràmit d'audiència Projecte RD que modifica el RG Conductors, matèria de MMPP [enllaç]157 KB
Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]