IMPORTANT!


SISTEMA AUES        SISTEMA CAPA

DGT - XV Curso de Profesores de Formación Vial

Adjuntem Notes Informatives de la Direcció General de Trànsit en la qual es publiquen els resultats de la prova teòrica prèvia de selecció i s'informa de data de la celebració de la prova pràctica.

DGT-Prova Pràctica i Qualificació: [enllaç]
DGT-Llista Resultats Prova Teòrica: [enllaç]
DGT-Nota Informativa Resultats Part Teòrica: [enllaç]

La part pràctica de la prova de selecció tindrà lloc del 19 al 30 de novembre. Els aspirants que hagin realitzar podran informar a partir del 12 de novembre, a la Prefectura Provincial de Trànsit en les llistes figuren com a aptes, de la data assignada per a la realització d'aquesta. La publicació de la llista d'aptes té efectes merament informatius. No obre període de reclamacions.

Els aspirants, el dia en què la corresponent Direcció Provincial li hagi convocat per a realitzar la prova prèvia pràctica, hauran de dur la documentació:
  • Document oficial que acrediti la seva identitat en vigor
  • Permís de conducció en vigor
  • Documentació corresponent del vehicle a utilitzar en vigor
Els aspirants hauran d'aportar un turisme particular dotat de canvi manual, del qual no han de ser necessàriament titulars, o bé, si no disposen d'aquest vehicle, d'un turisme pertanyent a una autoescola. En tot cas ha de tenir la documentació en regla i la ITV en vigor.

El Tribunal Qualificador ha resolt que a la prova pràctica es consideraran no aptes els aspirants que cometin:
  • Una falta eliminatòria o més.
  • Dues faltes deficients o més
  • Sis faltes lleus o més
  • Una falta deficient i dues faltes lleus o més.
La relació provisional d'aptes està previst que es publiqui a la primera quinzena de desembre.
Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]