IMPORTANT!


NOU SISTEMA AUES

Diari Oficial de la Unió Europea - Directiva 2012/36/UE

Adjuntem la Directiva 2012/36/UE [enllaç] de la Comissió que acaba de publicar en el Diari Oficial de la Unió Europea, per la qual es modifica la Directiva 2006/126/CE [enllaç] del Parlament Europeu i del Consell, sobre el permís de conducció.

Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]