IMPORTANT!


NOU SISTEMA AUES

SCT - Obtenció Certificat Aptitud de Director d'Autoescoles

El Servei Català de Trànsit ha fet pública la llista definitiva de persones admeses i excloses de la convocatòria d'una prova de selecció per a l'obtenció del Certificat d'aptitud de director/a d'escoles particulars de conductors (Resolució INT/1759/2013 - DOGC 6448, 28-8-2013)
La llista completa s'exposa als taulells informatius del Servei Català de Trànsit.
La prova de selecció esta previst que es realitzi a partir de la primera quinzena del mes de febrer de 2014. La data, el lloc i l'hora de realització s'anunciarà amb una antelació mínima de deu dies hàbils en els taulers d'anuncis i la web del Servei Català de Trànsit.
Adjuntem també el programa sobre el que versarà la prova de selecció i el material.
  • SCT-LLista definitiva aspirants admesosi exclosos [enllaç]
  • Programa i materials recomenats [enllaç]
Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]