IMPORTANT!


PROTOCOL TELEMÀTIC

DGT - Retirada Certificado de Aptitud de Director de Escuelas de Conductores

Los aspirantes aprobados podrán retirar, a partir del día 27 de febrero, el Certificado de Aptitud de Director de Escuelas de Conductores en la Jefatura de Tráfico de la provincia en la que figuren como APTOS.
Nota Informativa - Retirada Certificado de Aptitud de Director: [enllaç]

Nota des de l’Associació:
  1. Heu de portar un qüestions vàries (model) indicant les vostres dades i possar:
    Sol·licito: Retirada del Certificat de Aptitud de Director de Escuelas de conductores de Nom i Cognoms amb DNI XXXXXX-X……”.
  2. Adjuntar al qüestions vàries la taxa 3.3 (95€) (recomanem adjuntar-la al pagament de les taxes que heu de treure per la próxima carpeta)
Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]