IMPORTANT!


NOU SISTEMA AUES

SCT - Llista provisional les proves teòrica i pràctica (Curs Professors INT/1682/2014)

Ja està a disposició dels aspirants la llista provisional de qualificacions finals de les proves teòrica i pràctica del procediment previ de selecció del Curs per a l'obtenció del Certificat d'Aptitud de Professor de Formació Viària.
Els candidats poden comprovar la seva situació a la web: http://professorsviaria.gencat.cat
Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]