IMPORTANT!


NOU SISTEMA AUES

DGT - CONVOCATORIA EXAMINADORES

El passat dia 29/05/15, va ser publicada al BOE Resolució de 13 de maig de 2015, de la Direcció General de Trànsit, per la qual es convoquen cursos de formació d'examinadors per a la posterior provisió de llocs de treball d'examinador, adscrits als subgrups C1 i C2. El termini per presentar sol·licituds és de 20 dies a partir de la data de publicació de la resolució.

Accés al BOE

La selecció dels assistents es durà a terme mitjançant una sèrie de proves prèvies que determinaran la idoneïtat dels aspirants i la seva priorització en l'assistència. El procés selectiu consistirà en una prova teòrica de coneixements, i una prova pràctica.
Es preveu que la primera de les edicions es realitzi durant l'últim trimestre de 2015 o primer de 2016.
El curs, que tindrà una durada aproximada de deu setmanes, constarà de dues fases: la primera, amb una durada d'unes nou setmanes, tindrà lloc al Centre de Coneixement Viària de la Direcció General de Trànsit, situat a Móstoles (Madrid), autovia d'Extremadura, A5, punt quilomètric 16,500 (Centre d'Exàmens de la Prefectura Provincial de Trànsit de Madrid). La segona fase tindrà una durada de, almenys, una setmana i es durà a terme a les Direccions Provincials que es determini.
L'annex II de l'esmentada Resolució determina les Direccions on s'ofereixen places, entre les quals estan Barcelona, ​​Girona, Lleida i Tarragona.
Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]