IMPORTANT!


SISTEMA AUES        SISTEMA CAPA

SCT - 5ª convocatòria de 2015 per obtenir el CAP

Mitjançant el següent enllaç podeu accedir a la Resolució TES/1994/2015 per la qual es fan públiques les composicions dels tribunals qualificadors i el lloc i l'hora de realització de les proves de la 5ª convocatòria de l'any 2015 per obtenir el certificat d'aptitud professional per a l'exercici de l'activitat de conductor i conductora professional de determinats vehicles destinats al transport de mercaderies o viatgers per carretera.
Més informació: [enllaç]
Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]