IMPORTANT!


PROTOCOL TELEMÀTIC

DOGC - PROVES PREVISTES AL 2016 PER OBTENIR EL CERTIFICAT APTITUT PROFESSIONAL DE CONDUCTORS


RESOLUCIÓ TES/2571/2015 [enllaç], de 4 de novembre, relativa a les proves que es faran l'any 2016 per obtenir el certificat d'aptitud professional per a l'exercici de l'activitat de conductor/a professional de determinats vehicles destinats al transport de mercaderies o viatgers per carretera.

Resolució TES/2571/2015 [enllaç], publicat al DOGC nº 6999 del 17 de novembre de 2015.
Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]