IMPORTANT!


SISTEMA AUES        SISTEMA CAPA

DGT - Resultados de la prueba previa de selección - Curso XVIII de Profesores

Adjunto se acompañan documentos relativos a los resultados provisionales del Curso XVIII de Profesores de Formación Vial de la prueba previa de selección:
  • Listado provisional de aptos en la prueba previa de selección: [enllaç]
  • Nota Informativa provisional de aptos en la prueba de selección: [enllaç]

SCT - Curs Professor de formació Viària: Plantilles correctores

Més informació: Curs per a l'obtenció del Certificat d'Aptitud de Professor de Formació Viària


(20-1-2016) Publicació de la llista provisional de qualificacions de la Fase a distància.

La llista complerta a la que tindràn accés mitjançant el link següent s'exposa als taulells informatius del Serveis Territorials de Trànsit del SCT. 

(1-1-2016) Plantilla correctora de la prova de l'avaluació de recuperació.

Adjuntem l'enllaç per poder accedir a la plantilla de respostes de la prova de l'avaluació de recuperació de la fase a distància del Curs per a l'obtenció del Certificat d'Aptitud de Professor de Formació Viària realitzada l'11 de gener de 2016.

(21-12-2016) Llista qualificacions avaluació ordinària i convocatòria de recuperació.

Convocatòria de l’avaluació de recuperació de la fase d’ensenyament a distància. Es convoca a tots els aspirants admesos a la fase d’ensenyament a distància del Curs per a l'obtenció del Certificat d'Aptitud de Professor de Formació Viària a realitzar la prova d’avaluació de recuperació, segons la base 5.3 de la convocatòria.
Data d’examen: 11 de gener de 2016
Presentació: 15.00 h
Crida: 15.15 h
Inici de la prova: 15.45 h
Lloc de concentració: C/ Pelai, 8. Edifici Stucom. Barcelona 08001

Per realitzar la prova, els aspirants hauran de portar el DNI o document oficial que acrediti la seva identitat.

(15-12-2016) Plantilla correctora de la prova ordinària de la fase d'ensenyament a distància.

A través del següent accés podeu consultar la plantilla correctora de la prova ordinària de la fase d'ensenyament a distància del Curs per a l'obtenció del Certificat d'Aptitud de Professor de Formació Viària, realitzada el 10 de desembre de 2015.
S'ha de tenir en compte que la informació recollida en aquesta plantilla no té validesa oficial, per tant, els apirants hauran de de comprovar la seva situació als taulells dels Serveis Territorials de Servei Català de Trànsit.

Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]