IMPORTANT!


SISTEMA AUES        SISTEMA CAPA

DGT - convocatòria Directores 2016

Més informació: Curso de Directores 2016

Adjunto se acompañan documentos relativos a la Convocatoria de Directores 2016 para la obtención del certificado de aptitud de Director de Escuelas de Conductores para 2017:

Documentación adjunta:

Data límite de presentación: 19 de Febrero de 2017 (plazo cerrado)
Precio de inscripción: Tasa 5.1 (44,87 €) Enlace a pago de Tasas

Podeu portar l'inscripció amb el pagament fet a l'Associació i nosaltres presentarem les sol·licituds a la JPTT i us retornarem la còpia segellada.
Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]