IMPORTANT!


PROTOCOL TELEMÀTIC

SCT - Convocatòria - Curs de Professors de Formació Viària INT/229/2017

Del Servei Català de Trànsit us relacionem l'informació detallada per inscriure's a la Convocatòria curs de professors de formació viària (17.2.2017)  INT/229/2017:

  • Resolució del SCT INT/229/2017, de 9 de febrer (DOGC núm. 7311 de 17/02/2017)
  • Per prendre part a la convocatòria les sol·licituds es poden formalitzar telemàticament a través del formulari d'inscripció o presentant l’imprès de sol·licitud a les dependències dels serveis territorials de trànsit, previ pagament dels drets d’examen.
  • El termini de presentació és de vint dies naturals, comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC. (Des del 18 de febrer fins el 9 de març de 2017, ambdós inclosos).
Informació relacionada:

Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]