IMPORTANT!


NOU SISTEMA AUES

🔸IMPORTANT🔸 Protocol d'actuació per recollida de firmes

Protocol d'actuació per recollida de firmes

Escrit per els alumnes i familiars: [enllaç]


🔸 Adjuntem un escrit perquè els alumnes que, voluntàriament vulguin, l'omplin per presentar davant el Defensor del Poble (Madrid), un cop emplenat, el document ha de ser original i signat amb bolígraf amb traç de color blau, i s'haurà de lliurar a les oficines de l'Associació abans del 3 de juliol.

🔸 Els familiars i amics també poden firmar l'escrit deixant en blanc l'apartat:
"matriculado/a en la Autoescuela ________ para la obtención del permiso __

🔸 Cada Autoescola haurà de presentar un mínim de 25 escrits. Com més signatures puguem acreditar, l'acció tindrà més efectes!!!

🔸 Data màxima per entregar els escrits originals a l'Associació: 3 de Juliol de 2016.

Al tractar-se d’un organisme amb seu a Madrid i d’acord amb el que disposen els articles 35,d) i 36 de la Llei 30/92, el redactat és en castellà. L’article 36,1 disposa que “La lengua de los procedimientos tramitados por la Administración General del Estado será el castellano”.

Formulari per les autoescoles afectades per la vaga: [enllaç]
Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]