IMPORTANT!


PROTOCOL TELEMÀTIC

JPTT: PROTOCOLS CAPA I AUES - JPTT

Posada en funcionament dels nous protocols enviats per la JPTT

 Impresos DGT   [enllaç]

Descarga e impresos:
 • 03/07/20 - Noves plantilles: Circulació v2 (enllaç) Pistes v2 (enllaç) i Curs A v9 (enllaç)

 INCIDÈNCIES: únicament a president@aaetgn.com:

DEMANEM QUE
Aquests email aniràn ÚNICAMENT a president@aaetgn.com
• S'han d'unificar, amb la mesura que sigui possible totes les incidències en un únic email, per exemple si teniu varis alumnes d'AUES amb incidències. 
• Els provisionals que tingueu pendents, feu un llistat amb totes les dades, per poder reclamar-los tots de cop. 
A l'escrit de l'email hi ha de constar TOTES les dades del/dels alumne/es, DNI/s i Permís, quina incidència té/tenen, i anotar el número T-0XXX, secció i nom de l'Autoescola.
A part, s'hi ha d'adjuntar SEMPRE l'expedient (només la primera fulla - Model 04 - on firma l'alumne i hi ha la taxa) i la pantalla d'error en format .PDF

  CAPA (Circulació, pistes): 
 • 📅 PREVISIÓ EXAMENS [enllaç]
 •  SEGUIR INSTURCCIONS! -->  PROTOCOL 06-2020 AUTOESCOLES: [enllaç]
  • Los trámites se presentarán en un asiento único por sección, día y tipo de trámite, es decir si una Sección tiene el mismo día la presentación de Relaciones de Circulación, Relaciones de Destreza y Solicitudes nuevas, deberán presentar tres asientos diferenciados, uno para cada tipo de trámite.
  • La sección se indicará en el listado mismo, no hacer una lista por sección.
 • MANUAL ASSOCIACIÓ (v.3-5) [enllaç
 • INSTRUCCIÓN 2020/C-140 [enllaç]
 • NOTA INFORMATIVA ESCUELAS [enllaç] (uso de guantes, mascarillas, etc)
 • PROCEDIMIENTO - DESTREZAS MOTOCICLETAS [enllaç]
 • PROCEDIMIENTO - DESTREZAS PESADOS REUS [enllaç]
📁 Carpeta Gdrive - Protocol i Documentació CAPA (update: 21-07)

* ANULACIONS (Descitar alumne) es presenten v8 (pàg.3 - plantilla)
​tingueu present que:

 1. ANULACIÓ és previ a l'examen (.ods a REC).
 2. JUSTIFICANT és un cop no s'ha presentat a l'examen (email a president - protocol)
*Els justificants de no presentats (pàg.4) es presenten:
 • Dins de les 24 hores després de l'examen: Justificant a president@aaetgn.com o a l'Associació i que a l'email s'indiqui AUTOESCOLA, Nº AE T-xxxx , DATA EXAMEN, PERMÍS/EXAMEN, NOM I COGNOMS, DNI de l'alumne en qüestió.
 • Passades les 24h: El mateix que l'anterior, + un qüestions vàries (MOD 03), amb la la tasa 4.1 (8,50€).

*VIES OBERTES (com omplir-ho) i enviar seguint el protocol pàg. 5 (enllaç)
 (de 5 días hábiles a la fecha de inicio de las prácticas/examen por parte de la Escuela)
VIAS-ABIERTAS_ANYMESDIA_T0123_01
 Aclaració Nom al enviar varis arxius: [enllaç]

*TRASLLATS (amb taxa SOL o sense TRA) es presentaran el dia de la presentació de carpeta telemàtica (amb un "asiento" a part), com a mínim, dos cicles abans de la citació a examen de l'alumne.


 AUES (teòric): 
 • 📅 PREVISIÓ EXAMENS [enllaç]
 •  SEGUIR INSTURCCIONS! -->  PROTOCOL 06-2020 AUTOESCOLES - Presentación expedientes: [enllaç]
 • AJUDA- Pérdida de Servicio/Error Acceso/Error Funcional [enllaç]
 • PROCEDIMIENTO - CENTRO EXAMENES TARRAGONA/REUS (CAMPCLAR): [enllaç]
 • PROCEDIMIENTO - CENTRO EXAMENES TORTOSA (CENTRE CIVIC): [enllaç]
* Solicitudes de Pruebas para ADR v8 [enllaç] seguint el protocol (enllaç)


Cursos A y ADR: 
 •  SEGUIR INSTURCCIONS! -->  PROTOCOL 06-2020 AUTOESCOLES - Presentación expedientes: [enllaç]
 • NOTA INFORMATIVA Cursos A y ADR (enviada el 2-06-20): [enllaç]
 • INSTRUCCIÓN 2020/C-140 [enllaç]
* Comunicación de cursos A v11 [enllaç] a través de registro electrònico
_.Nom arxiu: CUR_A_2020MESDIA(que presenta)_T0XXX_01.ods
* Comunicación de cursos ADR (Mod. 15) [enllaç] a través de registro electrònico
_.Nom arxiu: CUR_ADR_2020MESDIA(que inicia curs)_MP0XXX_01.pdf Expedicions Permisos: 
 •  SEGUIR INSTURCCIONS! -->  PROTOCOL 06-2020 AUTOESCOLES - Presentación expedientes: [enllaç]
NOMENCLATURA CORRECTA: [enllaç]

Expediciones corresponden al dia 26 de junio de 2020, deberan poner en el

ASUNTO: EXP_20200626_T0123_01_AUTOESCOLA

y cada archivo PDF (uno por alumno) nombrarlos igual que el ASUNTO añadiendo el dni del alumno al final:
ARCHIVOS PDF: 
EXP_20200626_T0123_01_AUTOESCOLA_1231231F
EXP_20200626_T0123_01_AUTOESCOLA_1231231G
....
Formato de la fecha: 20200626 (año, mes, dia)

y hay que poner el nº de autoescuela y la sección:
EXP_20200626_T0123_01_AUTOESCOLA_1231231F

Cada archivo PDF adjunto será para un alumno.


Habrá tantos archivo PDF como alumnos tengan para expedir.
Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]