IMPORTANT!


PROTOCOL TELEMÀTIC

PROTOCOL TELEMÀTIC: CAPA I AUES - JPTT

Funcionament dels nous protocols enviats per la JPTT

 Impresos DGT   [enllaç]

Descarga e impresos:
 • 03/07/20 - Noves plantilles: Circulació v2 (enllaç) Pistes v2 (enllaç) i Curs A v9 (enllaç)

 ERROR COMUNS 

Nota informativa: [enllaç]
Video[enllaç]

 INCIDÈNCIES 

⚠️ Per temes de confidencialitat i seguretat de les dades dels vostres alumnes, demanem que intenteu seguir aquests protocols, i no adjunteu documentació personal amb foto (tipus DNIs, carnet de conduir, certificat metge, etc) als emails d'incidències, si no es estrictament necessari o us la demanem expressament. 

INCIDÈNCIES:
🔵 Aquests email aniràn ÚNICAMENT a president@aaetgn.com
🔵 Sempre que sigui possible, els documents adjunts en .PDF o . JPG 
🔵 Indicar SEMPRE: "T 0XXX i Nom de l'Autoescola" a tots els docs/emails

S'han d'unificar, amb la mesura que sigui possible totes les incidències en un únic email, per exemple si teniu varis alumnes d'AUES amb incidències. 
 • Email: Email de l'autoescola que ho demana
 • Assumpte: T 00XX Nomautoescola - AUES/REC/CIR/TRA/ANU/ETC - descripció curta/dni/dia examen o deixar-ho buit.
 • Text de l'email: Dades del/s alumne/s (nom i cognoms, DNI, Permís, incidencia en qüestió)
 • Documents adjunts (en .PDF o . JPG): 
   • AUES/CIR:  1 única fulla del Model 04 de l'alumne amb la taxa enganxada i firma (Opcional, si no ho indiqueu al text de l'email) pantalla d'error que dona l'AUES. (Només la primera pàgina guardada en format .pdf)
   • TRA:  1 única fulla Model de TRA_ (enllaç) (Només la pestanya TRASLLAT guardada en format .pdfde l'alumne (amb taxa).
   • CIR/SOL:  Documents .ods (guardada en format .pdf) i la incidencia/error que us dona el REC.
   • ANU/JUS:  En cas d'incidències al fer anul·lacions o justificants pel REC enviar l'arxiu ANU_ (guardada en format .pdf) a president indicant quin error us dona. 
   • MOD. 03:  (enllaç) - A l'apartat "Altres qüestions" ficar SEMPRE: "T 0XXX i Nom de l'Autoescola" i després el tràmit que es demana. 
A l'escrit de l'email hi ha de constar TOTES les dades del/dels alumne/es, DNI/s i Permís, quina incidència té/tenen, i anotar el número T 0XXX, secció i nom de l'Autoescola.

 nou!  PROVISIONALS - CARNETS QUE NO ARRIBEN:
Per fer peticions de provisionals que no surten o carnets que no arriben, ens han dit la JPTT que s'haurà d'aportar l'estat del permís + la direcció correcta anotada (és a dir una captura del web on miren com està el seu permís amb l'adreça correcta anotada al paper) web:
https://sedeapl.dgt.gob.es/WEB_EST_PERSEO/
Tingueu-ho en compte per a futures peticions de provisionals.
Si han passat més de 3 mesos des de l'apte, envieu l'imprès de duplicat (MOD.03) amb les dades de l'alumne (indicant l'autoescola a "altres qüestions")

 ANULACIONS 

(Descitar alumne) es presenten v8 (pàg.3 - plantilla​tingueu present que:

 1. ANULACIÓ és previ a l'examen (.ods a REC).

  quan ompliu el .ods, a l'apartat "causas por las que se solicita la anulacións'ha d'anotar les causes de l'anul·lació (SEMPRE, és obligatori) de l'alumne en qüestió i indicar a quina autoescola pertany l'alumne, exemple: 

  Cita médica el mismo dia i hora del examen
  (T0XXX Autoescola XX) 2. JUSTIFICANT és un cop no s'ha presentat a l'examen (.ods + el Justificant al REC).  
 3. *Els justificants de no presentats (pàg.4es modifica i es presenten:
  • Dins de les 48 hores després de l'examen: la plantilla (.ods + el Justificant al REC).
  • Passades les 48h: El mateix que l'anterior. + un qüestions vàriesamb la la taxa 4.1 enganxada, tot al REC


  CAPA (Circulació, pistes): 
 • 📅 PREVISIÓ EXAMENS [enllaç]
 • PROTOCOL 06-2020  AUTOESCOLES: [enllaç]
 • Errores comunes i cómo presentar correctamente: 
  • Los trámites se presentarán en un asiento único por sección, día y tipo de trámite, es decir si una Sección tiene el mismo día la presentación de Relaciones de Circulación, Relaciones de Destreza y Solicitudes nuevas, deberán presentar tres asientos diferenciados, uno para cada tipo de trámite. (nota info)
  • La sección se indicará en el listado mismo, no hacer una lista por sección.
  • Los archivos .ots/.ods/.xlsx deben enviar-se con ese mismo formato. 
  • NO SE ACEPTAN Solicitudes (SOL_) con las casillas de Restricciones y Vigencia vacías, hay que indicarlo siempre. También tiene que corresponder lo que pone en el certificado médico con lo que ponéis en el archivo SOL_. Nº Centro médico en formato T 00XX o TT 0XX.
  • NO SE ACEPTAN plantillas sin la fecha de examen anotada.
  • NO SE ACEPTAN relaciones/solicitudes con casillas de alumnos vacías a la parte superior de los listados.
  • NO SE ACEPTAN Modificaciones, ni imágenes u otros añadidos en las plantillas.
  • NO SE ACEPTAN guiones en ninguno de los campos de las plantillas .ots/.ods que rellenáis de la DGT (Dnis, matrículas, apellidos, número territoriales, número de los centros médicos  -> Debe ir: T 00XX
  • Poned ✅ T 00XX (con un espacio) nunca ❌ T-00XX o T000XX porque no se citaran los alumnos.
  • NO SE ACEPTAN relaciones con nombres de profesores, alumnos, matrículas, Dnis erróneos.
  • NO SE ACEPTAN relaciones con la primera pestaña VACÍA. Rellenad siempre primero las relaciones por orden, PROFESOR1/VEHICULO1/etc. y después la 2.  • MANUAL ASSOCIACIÓ (v.3-5) [enllaç
 • INSTRUCCIÓN 2020/C-140 [enllaç]
 • NOTA INFORMATIVA ESCUELAS [enllaç] (uso de guantes, mascarillas, etc)
 • PROCEDIMIENTO - DESTREZAS MOTOCICLETAS [enllaç]
 • PROCEDIMIENTO - DESTREZAS PESADOS REUS [enllaç]
📁 Carpeta Gdrive - Protocol i Documentació CAPA (update: 21-07)

* ANULACIONS (Descitar alumne) es presenten v8 (pàg.3 - plantilla)
​tingueu present que:
 1. ANULACIÓ és previ a l'examen (.ods a REC)

   ➜ s'ha d'anotar les causes de l'anul·lació (SEMPRE, és obligatori) de l'alumne en qüestió i indicar a quina autoescola pertany l'alumne, exemple:
 2. JUSTIFICANT és un cop no s'ha presentat a l'examen (.ods + el Justificant al REC).  
 3. *Els justificants de no presentats (pàg.4) es modifica i es presenten:
  • Dins de les 48 hores després de l'examen: la plantilla (.ods + el Justificant al REC).
  • Passades les 48h: El mateix que l'anterior + un qüestions vàries amb la la taxa 4.1 enganxada i enviar al REC. Al mod.03 s'hi ha d'anotar a "Altres Qüestions" el núm i nom d'autoescola.
*VIES OBERTES
 • Plantilla Vies obertes (XLSX) i enviar seguint el protocol pàg. 5 (enllaç)

  • En cas de tenir que renovar/modificar el XLSX + un qüestions vàries (MOD 03), 
   Al MOD.03 s'hi ha d'enganxar la taxa 4.1 i anotar a "Altres Qüestions" el núm i nom d'autoescola + renovació/ modificació de Vies obertes.
   Exemples:


  • Enviar 5 dies hàbils abans del dia de l'examen

  • VIAS-ABIERTAS_ANYMESDIA_T0123_01

    ➜ Aclaració Nom al enviar varis arxius: [enllaç]

  • Seguir el protocol 06-2020:  pàg. 5 [enllaç]
(5 días hábiles a la fecha de inicio de las prácticas/examen por parte de la Escuela)

* TRASLLATS: Enllaç a Nota informativa (15/03/2021)

   IMPORTANT ➜   En cas d'errors en trasllats per l'AUES: [secció incidències] En comptes del Model 04, haureu d'adjuntar un arxiu de TRA_ amb les dades de l'alumne i taxa 


 AUES (teòric): 
 • 📅 PREVISIÓ EXAMENS [enllaç]
 • PROTOCOL 06-2020  AUTOESCOLES - Presentación expedientes: [enllaç]
 • AJUDA- Pérdida de Servicio/Error Acceso/Error Funcional [enllaç]
 • PROCEDIMIENTO - CENTRO EXAMENES TARRAGONA/REUS (CAMPCLAR): [enllaç]
 • PROCEDIMIENTO - CENTRO EXAMENES TORTOSA (CENTRE CIVIC): [enllaç]
* Solicitudes de Pruebas para ADR v8 [enllaç] seguint el protocol (enllaç)

ANULACIONS (Descitar alumne) es presenten v8 (pàg.3 - plantilla)
​tingueu present que:
 1. ANULACIÓ és previ a l'examen (.ods a REC). (Més informació, més amunt o al  ENLLAÇ)
 2. JUSTIFICANT és un cop no s'ha presentat a l'examen (.ods + el Justificant al REC).  
 3. *Els justificants de no presentats (pàg.4es modifica i es presenten:
  • Dins de les 48 hores després de l'examen: la plantilla (.ods + el Justificant al REC).
  • Passades les 48h: El mateix que l'anterior. + un qüestions vàries  mb la la taxa 4.1 enganxada i enviar al REC.

Cursos A y ADR: 
 • PROTOCOL 06-2020  AUTOESCOLES - Presentación expedientes: [enllaç]
 • NOTA INFORMATIVA Cursos A y ADR (enviada el 2-06-20): [enllaç]
 • INSTRUCCIÓN 2020/C-140 [enllaç]
* Comunicación de cursos A v11 [enllaç] a través de REC
_.Nom arxiu: CUR_A_2020MESDIA(que presenta)_T0XXX_01.ods
Para modificaciones enviar a: cursos.conductores@dgt.es
NOU! Nota Informativa: Requisitos itinerarios circulación cursos A

* Comunicación de cursos ADR (Mod. 15) [enllaç] a través de REC
 • 4 dies hàbils abans del dia de l'examen.
 • Nom arxiu: CUR_ADR_2020MESDIA(que inicia curs)_MP0XXX_01.pdf
*Se anula el adelanto de los expedientes mediante email.  Expedicions Permisos: Enllaç a Nota informativa (15/03/2021)
*Se anula el adelanto de los expedientes mediante email. 
*Las Escuelas deberán presentar el EXPEDIENTE COMPLETO en formato papel. (que incluirá el TALÓN FOTO), para su expedición. Dicho expediente deberá tener entrada en esta Jefatura antes de los CINCO (5) DÍAS HABILES después de la superación de la prueba correspondiente que acredite la obtención del permiso.

 PRESENTACIÓ CARPETA: 

1.1 CIRCULACIONES:
CIR_”año mes día”_”nº AE”_”nº sección”.ods
Ej. para el 20 de junio de 2020: CIR_20200620_T0123_01.ods
Cuando se acceda al Registro Electrónico, se deberá cumplimentar los siguientes campos de la siguiente forma:
 • ASUNTO: CIR_”año mes día”_”nº AE”_”nº sección” (Ej.: CIR_20200620_T0123_01)
 • EXPONE: PRESENTACIÓN DE CARPETA DE EXAMEN DE CIRCULACIÓN AUTOESCUELA “nº AE”, SECCIÓN “nºsección”, “nombre de la Autoescuela”, CENTRO DE EXAMEN “TARRAGONA/REUS/TORTOSA”, CICLO CAPA “nº ciclo”, FECHA DE EXAMEN “día/mes/año”.
 • SOLICITA: SE TRAMITEN LAS SOLICITUDES DE LAS PRUEBAS DE APTITUD PRESENTADAS.
Añadir en un único archivo .ods, todas las relaciones de una sección para ese día. La plantilla dispone de distintas pestañas para incluir relaciones con distintos profesores.
La plantilla deberá estar cumplimentada en todos sus apartados, incluido el de la fecha de examen, pese que esté destinada a cumplimentarse por la JPTT.

1.2 DESTREZAS:
DES_”año mes día”_”nº AE”_”nº sección”.ods
Ej. para el 20 de junio de 2020: DES_20200620_T0123_01.ods
Cuando se acceda al Registro Electrónico, se deberá cumplimentar los siguientes campos de la siguiente forma:
 • ASUNTO: DES_”año mes día”_”nº AE”_”nº sección” (Ej.: DES_20200620_T0123_01)
 • EXPONE: PRESENTACIÓN DE CARPETA DE EXAMEN DE DESTREZAS “MOTOCICLETAS/PESADOS”​ ​AUTOESCUELA “nº AE”, SECCIÓN “nº sección”, “nombre de la Autoescuela”, CENTRO DE EXAMEN​ ​“TARRAGONA/REUS/TORTOSA”, CICLO CAPA “nº ciclo”, FECHA DE EXAMEN “día/mes/año”.​ 
 • SOLICITA: SE TRAMITEN LAS SOLICITUDES DE LAS PRUEBAS DE APTITUD PRESENTADAS.
Añadir en un único archivo .ods, todas las relaciones de una sección para ese día. La plantilla dispone de distintas
pestañas para incluir relaciones con distintos profesores.

2.1 SOLICITUDES:
SOL_”año mes día”_”nº AE”_”nº sección”.ods
Ej. para el 20 de junio de 2020: SOL_20200620_T0123_01.ods
Cuando se acceda al Registro Electrónico, se deberá cumplimentar los siguientes campos de la siguiente forma:
 • ASUNTO: SOL_”año mes día”_”nº AE”_”nº sección” (Ej.: SOL_20200620_T0123_01)
 • EXPONE: PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES PRUEBAS DE APTITUD EXENTAS DE TEÓRICO DE LA AUTOESCUELA “nº AE”, SECCIÓN “nº sección”, nombre de la Autoescuela”, CENTRO DE EXAMEN “TARRAGONA/REUS/TORTOSA”, FECHA DE PRESENTACION “día/mes/año”.
 • SOLICITA: SE TRAMITEN LAS SOLICITUDES DE LAS PRUEBAS DE APTITUD PRESENTADAS.
Añadir en un único archivo .ods, todas las solicitudes de alumnos de una Sección.
Muy importante, la plantilla deberá estar cumplimentada en todos sus apartados.Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]