IMPORTANT!


PROTOCOL TELEMÀTIC

Gencat: Nota a Centres CAP

Nota a Centres CAP, compliment de la Resolució SLT 2700 / 2020 de 29 d’octubre (enllaç)

"D’acord amb les indicacions rebudes de les autoritats responsables, i als efectes de compliment de la Resolució SLT 2700 / 2020 de 29 d’octubre, les activitats formatives relacionades amb les activitats empresarials i professionals del transport (CAP formació inicial i contínua, Competència professional, consellers de seguretat) es poden desenvolupar amb compliment estricte de les normes i protocols relatius d’aforament, distància, us de la mascareta i higiene i neteja de les instal·lacions, amb accés a l’impartició dels cursos de forma telemàtica quan aquesta sigui possible."

Josep M. Fortuny i Olivé
Subdirector general d'Ordenació del Transport i
Desenvolupament Sectorial
www.gencat.cat/generalitat/tes/cat


Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]