IMPORTANT!


PROTOCOL TELEMÀTIC

PROVISIONALS


 nou! 
 En cas que hagin passat més de 2-3 mesos des de que van aprovar, feu un imprès de duplicat (mod.03 indiqueu a "altres qüestions" el nom i núm. d'autoescola) i ho tramitarem el més aviat possible.  per futurs que faci més de 2-3 mesos que han aprovat seguiu aquest procediment, gràcies.


Per fer peticions de provisionals que no surten o carnets que no arribenens han dit la JPTT que s'haurà d'aportar:
- El Estat del permís 
- La Direcció correcta
- El  Nom i Cognom de l'alumne anotada 
- El Nom i Nº de l'Autoescola 
(és a dir una captura de la web on miren com està el seu permís amb l'adreça correcta, nom i cognom anotada al paper o al text de l'email)

web Estat del Permís: https://sedeapl.dgt.gob.es/WEB_EST_PERSEO/ 


Tingueu-ho en compte per a futures peticions de provisionals.

⚠️ Per temes de confidencialitat i seguretat de les dades dels vostres alumnes, demanem que intenteu seguir aquests protocols, i no adjunteu documentació personal amb foto (tipu DNIs, carnet de conduir, certificat metge, etc) als emails d'incidències, si no es estrictament necessari o us la demanem expressament.

Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]