IMPORTANT!


PROTOCOL TELEMÀTIC

Bon Nadal i Feliç any nou 2021

L'Associació restarà tancada per vacances de Nadal:

del 24 de desembre de 2020 fins el dia 1 de gener de 2021 (ambdós inclosos)


Us desitgem unes bones festes i un feliç any nou 2021!

Enquesta Satisfacció per la JPTT


Desde la JPTT, ens donen aquesta enquesta de satisfacció, que podeu omplir i fer-la arribar a l'associació, per saber l'opinió sobre els serveis de la JPT de Tarragona. La podeu enviar per email a info@aaetgn.com o portar-la directament a les nostres oficines.

> ENQUESTA  DE SATISFACCIÓ [enllaç]

BOE: Publicación BOE Acuerdo Multilateral M300 ADR

Email rebut per la JPTT:

"Se adjunta al presente correo, la publicación en BOE del  Acuerdo Multilateral M300, por el que se amplía hasta el 28 de febrero de 2021 la validez de las autorizaciones para conducir vehículos que transportan mercancías (ADR)  cuya validez finalice entre el 1 de marzo de 2020 y el 1 de febrero de 2021. Una vez el conductor haya presentado el certificado de realización con aprovechamiento del curso de reciclaje y haya superado el preceptivo examen, antes del 1 de marzo de 2021, se renovará su autorización por un periodo de 5 años. El nuevo período de validez comenzará a partir de la fecha original de expiración del certificado a renovar."

BOE del  Acuerdo Multilateral M300: [enllaç]

JPTT: INSTRUCCIONES EXAMENES - COVID 19 DICIEMBRE 2020


Desde la Subdirección General de Formación Vial, se ha publicado la nueva instrucción para la realización de las pruebas de aptitudes y comportamientos durante la crisis sanitaria del COVID-19. 
Se tratra una instrucción continuación de las anteriores donde se precisa algunos aspectos conforme la experiencia en los últimos meses, consensuada entre diferentes actores como es el colectivo de examinadores y el servicio de prevención de riesgos. 

NOTA INFORMATIVA [enllaç]

Se adjunta un extracto de la misma en esta comunicación para su conocimiento y cumplimiento. Entre los principales cambios introducidos, cabe destacar:
 • Se prohíbe la utilización de mascarillas caseras o de tela exigiéndose en todo caso quirúrgicas o FFP2 sin válvula de exhalación.
 • Se suprime la obligatoriedad de llevar guantes en el teórico.
 • Se especifica la obligatoriedad de que en los centros de examen se garantice que hay aseos a disposición de los examinadores.
 • Para tratar de compensar la pérdida de itinerarios generada por el examen individual se establece que la conducción autónoma podrá hacerse a mitad del examen y no necesariamente en los 10 primeros minutos. Esta medida no entrará en vigor hasta el 7 de enero.
 • Se especifica que el incumplimiento de estas medidas supondrá la suspensión del examen y podrá llevar aparejada sanción, por lo que se solicita una máxima colaboración y un estricto cumplimiento de la normas expresadas, dada la gravedad de la situación sanitaria que actualmente estamos viviendo.

Defunció del company i amic Carles Tarragó Gatell


Sentim molt comunicar-vos el traspàs del nostre bon amic i company Carles Tarragó. Descansi en pau.

 Us adjuntem la nota rebuda per la seva família:

"El nostre estimat Carles estarà a la sala de vetlles demà dimecres.
Degut al motiu pel qual ens ha deixat i donades les circumstàncies que estem vivint, la família ha decidit que la sala de vetlles romandrà tancada.

El proper dimecres dia 9 a la Catedral de Tarragona, a les 19h tindrà lloc el funeral del nostre estimat Carles.

Degut al motiu pel qual ens ha deixat i donades les circumstàncies que estem vivint, la família ha decidit que al finalitzar no es passarà el dol, però si que es podrà passar per davant de l'altar on hi haurà una representació d'en Carles, per així tothom qui ho vulgui, es pugui acomiadar.

Agraïm de tot cor la vostra comprensió i col.laboració."

Enviem el nostre escalf a la família i amics.


Notícies relacionades:

JPTT: ADR Video formación


La JPTT ens informa del següent: 
"Buenas tardes,  después de alguna consulta de información sobre la implantación de videoformación de los cursos ADR, les informo de la respuesta recibida por nuestros Servicios Centrales en relación con lo consultado: 
En relación a la consulta planteada le participo que, si bien es cierto que ya ha finalizado el estado de alarma en sentido estricto, la situación provocada por la pandemia del COVID-19 y sus múltiples efectos no pueden darse aún por finalizados. 
 Por tanto, en lo que se refiere a cursos ADR, no existe inconveniente en que se tramiten y realicen ( tanto de conductores como de formadores) por el sistema de aula virtual cumpliendo los requisitos indicados en el PDF (enlace) que se adjunta en el correo como en el correo remitido en fecha 26 de junio. 

Una vez se considere que ha cesado esta situación de excepcionalidad se comunicará formalmente el fin de la posibilidad de realizar cursos ADR por el sistema de aula virtual" Atentamente GDEX - Gestión de Exámenes Sección de Conductores / Secció de Conductors"

ADR Video formación (.pdf): [enlace

Mòbil i horari de l'Associació

☑️ Recordem que, el telèfon mòbil de l'Associació es el 640061739 i que l'horari és de 8 a 15h.

Aquest contacte whatsapp només serà per enviar notes informatives, horaris i documents a les Autoescoles. Demanem que només s'utilitzi per contactar-nos dins l'horari d'oficina. 

No s'acceptaran documents, incidències ni reclamacions via whatsapp Tot ha d'anar a través de l'email president@aaetgn.com

◼️ Per rebre els missatges de difusió: 
Agregueu als vostres contactes el número 640061739 
Indiqueu-nos el número al que els voleu rebre i el grup (Tarragona. Reus o Tortosa).

◼️ Per consultes, incidències, peticions fora de les hores d'oficina envieu email a  president@aaetgn.com i ho mirarem a primera hora. 

Expedient nou per un altre permís

Per aquelles consultes que hem rebut sobre obrir un segon expedient d'un altre permís a un mateix alumne, la JPTT ens informa que:

Es pot obrir un expedient nou d'un altre permís: S'haurà de fer una Soli nova (Model 04) + taxa nova

*En cas que no hagin passat 6 mesos, el certificat metge que tenia, també servirà.

Trasllat + canvi manual / automàtic

Trasllat + canvi manual / automàtic

 1. S'envia el Trasllat a través de REC (i esperar els cicles pertinents).

 2. Enviar a president@aaetgn.com l'imprès de Qüestions diverses (Model 03) amb la Taxa 4.1 (8,50 €) enganxada indicant la petició del canvi.

AAETGN: Nota Informativa: Cursos A

Un cop publicada la resolució SLT/2700/2020 de 29 d'octubre de 2020 (enllaç)

Segons ens ha indicat la Prefectura Provincial de Trànsit a Tarragona, l'afectació a la realització dels Cursos A queda de la següent manera:

 1. Els Cursos A realitzats de dilluns a dijous: no hi haurà cap modificació.
 2. Els cursos A que es realitzen de divendres a diumenge

Es podrà fer la teòrica i la pista amb normalitat sempre que no s'hagi de sortir del municipi. 

La circulació, si se surt del municipi, s'haurà de programar de dilluns a dijous i en cas de realitzar-la dins el municipi s'haurà d'acreditar que es dóna acompliment a totes les situacions previstes al punt 1.3 Comportamientos en circulación de la Orden INT/2323/2011

Gencat: Nota a Centres CAP

Nota a Centres CAP, compliment de la Resolució SLT 2700 / 2020 de 29 d’octubre (enllaç)

"D’acord amb les indicacions rebudes de les autoritats responsables, i als efectes de compliment de la Resolució SLT 2700 / 2020 de 29 d’octubre, les activitats formatives relacionades amb les activitats empresarials i professionals del transport (CAP formació inicial i contínua, Competència professional, consellers de seguretat) es poden desenvolupar amb compliment estricte de les normes i protocols relatius d’aforament, distància, us de la mascareta i higiene i neteja de les instal·lacions, amb accés a l’impartició dels cursos de forma telemàtica quan aquesta sigui possible."

Josep M. Fortuny i Olivé
Subdirector general d'Ordenació del Transport i
Desenvolupament Sectorial
www.gencat.cat/generalitat/tes/cat


FAC Informa: COVID 19 FASE 2 - OK

 La FAC ens fa arribar la següent informació: 

NOU!  "Benvolguts/des


Un cop publicada la resolució SLT/2700/2020 de 29 d’octubre de 2020


Us posem en coneixement que des de la nostra interpretació,  l’activitat de les autoescoles ( centres pxp, teòriques, pràctiques, cursos A, ADR ...) no queda expressament prohibida, i que per tant,  a falta de resposta oficial del Departament de Salut ,  es pot continuar l’activitat..


Els cursos PxP programats per avui es poden realitzar  com ho han fet també els exàmens de DGT durant el dia d’avui. Si algun centre creu convenient suspendre l’activitat, us demano que ens ho poseu en coneixement.


Apel.lem a la responsabilitat del col.lectiu en extremar encara mes les mesures de seguretat preventives a la COVID19


Adjuntem document FAC enviat a totes les entitats.


Us mantindrem puntualment informats de les novetats que es publiquin.


PD: Restem a l’espera de rebre noticies dels cursos CAP


SALUT(acions)" 
NOU! FAC COVID FASE2 OK.pdf [enllaç]


Loteria de Nadal 2020

 

Loteria de Nadal
Ja tenim disponible a les oficines de l'Associació la Loteria de Nadal:
Nº 38.319
Per demanar dècims:
- Envieu whatsapp was [enllaç] o un email a info@aaetgn.com amb els dècims que destigeu i us els reservem! 

Profesores - XXII Curso de Profesores de Formación Vial


Profesores - XXII Curso de Profesores de Formación Vial:

Adjunto se acompañan documentos relativos al Curso XXII de Profesores de Formación Vial:

Diari Més: Prop de 7.000 alumnes a l'espera de fer l'examen de conduir a Tarragona.

Prop de 7.000 alumnes a l'espera de fer l'examen de conduir a Tarragona.
"La manca d'examinadors i un mes d'agost hàbil «enganyós» ha provocat que el nombre d'alumnes que esperen per fer l'examen pràctic de conduir hagi augmentat fins als gairebé 7.000 a la demarcació."

Noticia: [enllaç]

Foto: Oliva Molet

DGT - Instruccion DGT 20/ GE-86 sobre tasas y traslado de expedientes de examen


Instruccion DGT 20/ GE-86 sobre tasas y traslado de expedientes de examen 

El pasado 17 de junio entro en vigor la Instrucción de la DGT 20/ GE-86 sobre Modificación de las normas económico-contables para la gestión de las tasas de la Jefatura Central de Tráfico, que derogo y sustituyo a las anteriores Instrucción 13/GE-76 y a la instrucción 19/ GE-85 publicada en diciembre de 2019.

Aunque las tarifas no sufrieron cambio en su cuantía, si hubo algunas pequeñas variaciones en cuanto a los conceptos que hacían aplicable las distintas tasas. Por lo que se refiere a exámenes, la principal novedad es que el traslado de expediente devengará la tasa IV en los siguientes casos:


"Traslados de expediente de exámenes: se devenga por el cambio en el expediente de examen iniciado ante una jefatura, por traslado a otra escuela o a otra sección de la misma o distinta escuela.
Se devengará esta tasa por cada alumno, aunque el motivo del traslado de expediente sea la baja de la escuela o sección"

Por lo tanto desde el 18 de junio de 2020 es exigible la tasa IV.1 por cualquier traslado de expediente de examen, incluidos entre secciones de una misma escuela o estén motivados por la baja de la escuela o sección.

Instrucción DGT 20/GE-86 [enllaç]
 
GDEX - Gestión de Exámenes
(email enviat el 1-set-20)


JPTT: Ampliación plazos administración COVID-19

 CADUCITATS - Ampliación plazos administración COVID-19:  

Desde la JPTT ens envien la següent nota informativa:
04/06/2020 "Nota informativa a las AAEE sobre la ampliación de plazos administrativos tras la crisis sanitaria consecuencia del COVID-19"
• a) Nota informativa 05-2020: [enllaç]
• b) Email JPTT - Aclaraciones y ejemplos [enllaç]
Email enviat per email a les autoescoles el dia a) 04-06-20 i el b) 26-08-20.


Orden SND/421/2020, de 18 de mayo, por la que se adoptan medidas relativas a la prórroga de las autorizaciones de estancia y residencia y/o trabajo de los extranjeros en España, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
• BOE nº142 del 20 de maig de 2020: [enllaç]


Prórroga de validez de documentos: ​ Se prorroga la validez del DNI y del permiso de conducir [enllaç]Festiu de Sant Magí, 19 d'Agost + 2 dies de vacances

Recordem que el dia 19 d'Agost és festiu a Tarragona, Sant Magí, per tant, no hi haurà cap examen. 

Informem que, aprofitant l'ocasió, l'Associació tancarà els dies 20 i 21 d'agost

El dia 24 d'agost estarem disponibles de nou.  


‼️Seguim recordant que no s'introdueixi a ningú a l'AUES, fins nou avís, o s'haurà de descitar manualment.

Nou Whatsapp de l'oficina de l'Associació 640061739


☑️ Us comuniquem que, a partir d'aquest moment el telèfon mòbil de l'Associació es el 
640061739 horari de 8 a 15h.

Aquest contacte whatsapp només serà per enviar notes informatives, horaris i documents a les Autoescoles.
No s'acceptaran documents, incidències ni reclamacions via whatsapp Tot ha d'anar a través de l'email president@aaetgn.com

Agregueu als vostres contactes el número 640061739 per poder rebre els missatges de difusió.


◼️L'anterior número queda anul·lat a tots els efectes. Gràcies.

JPTT: ACLARACION NOMENCLATURA VIAS ABIERTAS

Aclaración desde la JPTT y apunte nuevo para el protocolo 06/2020 (enllaç) para la presentación de VIAS ABIERTAS de varios alumnos (las que se envien individualmente, se seguirá usando el protocolo actual): 


ASUNTO:

VIAS-ABIERTAS_20200620_T0123_01

y cada archivo (uno por alumno) nombrarlos igual que el ASUNTO añadiendo el DNI del alumno al final.

ARCHIVOS PDF:

VIAS-ABIERTAS_20200620_T0123_01_1231231A

VIAS-ABIERTAS_20200620_T0123_01_1231231B

VIAS-ABIERTAS_20200620_T0123_01_1231231C


Formato de la fecha: 20200626 (año, mes, dia)

VIAS-ABIERTAS_20200620_T0123_01_1231231A


y hay que poner el nº de autoescuela y la sección:

VIAS-ABIERTAS_20200620_T0123_01_1231231A


Cada archivo adjunto será para un alumno. 

Habrá tantos archivos como alumnos tengan para expedir.PROTOCOL TELEMÀTIC

Examens AGOST


Nota informativa - Examens a l'Agost 2020:
De la JPTT ens informen que durant el mes d'agost, el CICLE 15 es farà amb normalitat, i el CICLE 16 (del 20 d'agost al 2 de setembre ambos inclosos) només s'examinarà de circulació.


Per tant, del 20 al 2 de setembre (ambos inclosos) no hi haurà ni pistes ni teòrica.S'ha de tenir en compte que el dia 19 és festiu a Tarragona, Sant Magí, i per tant, no hi haurà cap examen)


Protocol Presentació JUSTIFICANTS*Els justificants de no presentats es presenten:

♦ Dins de les 24 hores després de l'examen: Justificant ORIGINAL+Fotocopia a l'Associació + una fulla-portada on s'indiqui AUTOESCOLA, Nº AE, DATA EXAMEN, PERMÍS/EXAMEN, NOM I COGNOMS, DNI de l'alumne en qüestió.

♦ Passades les 24h: El mateix que l'anterior, + un qüestions vàries (MOD 03), amb la la tasa 4.1 (8,50€).


PROTOCOL TELEMÀTIC


ANULACIONS (Descitar alumne) es presenten v8 (pàg.3 - plantilla)

​tingueu present que:
 • ANULACIÓ és previ a l'examen (.ods a REC),
 • JUSTIFICANT és un cop no s'ha presentat a l'examen (email a president - protocol)

JPTT: ACLARACION NOMENCLATURA ADELANTO EXPEDICIONES

Aclaración desde la JPTT y apunte nuevo para el protocolo 06/2020 (enllaç):
"Buenos días, para el envío de los adjuntos de los adelantos de la expediciones, deben ajustarse al protocolo adjunto. Los archivos deben ser nombrados con la nomenclatura establecida y que es la misma que ponen en el ASUNTO del mensaje. Si tienen varias expediciones para un mismo día, pueden adjuntarlas todas en un mismo mensaje (las que se envien individualmente, se seguirá usando el protocolo actual).
En este caso como todas las expediciones corresponden al dia 26 de junio de 2020, deberán poner en el ASUNTO:
EXP_20200626_T0123_01_AUTOESCOLA

y cada archivo PDF (uno por alumno) nombrarlos igual que el ASUNTO añadiendo el dni del alumno al final.
ARCHIVOS PDF:
EXP_20200626_T0123_01_AUTOESCOLA_1231231A
EXP_20200626_T0123_01_AUTOESCOLA_1231231B
EXP_20200626_T0123_01_AUTOESCOLA_1231231C

Formato de la fecha (año, mes, dia):
EXP_20200626_T0123_01_AUTOESCOLA_1231231A

y hay que poner el nº de autoescuela y la sección:
EXP_20200626_T0123_01_AUTOESCOLA_1231231A

Cada archivo PDF adjunto será para un alumno.
Habrá tantos archivo PDF como alumnos tengan para expedir.Sección de Conductores" (enviado por mail el dia 4-7-2020)

PROTOCOL TELEMÀTIC

JPTT: NUEVAS PLANTILLA - COMUNICACION CURSO A, DESTREZA Y CIRCULACIÓN


Desde la JPTT ens envien la següent nota informativa:

"Comunicamos que se han modificado las plantillas para las comunicaciones de Cursos A y de relaciones de Destreza y Circulación. Los cambios más significativos son que se han creado dos plantillas, una para circulaciones y otra para destrezas. Además, un profesor podrá llevar en una misma relación alumnos de distintas secciones, a los cuales hay que señalar la sección que pertenecen. Desaparece la plantilla RELACION DE PRACTICO.
En la plantilla de cursos A, se han añadido casillas para introducir la matrículas de las motocicletas tanto del alumno como del profesor.

•  NOU!  03/07/2020 - Noves plantilles: 
Email enviat per email a les autoescoles el dia 03-07-20.

JPTT: Nota informativa Presentació Telemática JPTT 06/2020


Nota Informativa Presentación Telemática JPT Tarragona 06/2020:  
Desde la JPTT ens envien la següent nota informativa:


"En relación con la nota informativa del 22 de mayo de 2020 (Instrucción 2020/C-140), donde se establecían las pautas para la presentación telemática de documentación relativa a exámenes, y con el objetivo de ampliar y detallar la forma y nomenclatura de los distintos documentos a enviar a la JPTT, se les adjunta la siguiente nota informativa 06/2020 para su conocimiento y cumplimiento.

 •  NOU!  Nota informativa 06-2020: [enllaç]

A partir de esta comunicación queda sin efectos el Protocolo de relación con entidades colaboradoras JPTT para escuelas de conductores de fecha 02 de junio de 2020 que les fue notificado."IMPORTANT - INCIDÈNCIES:
Aquests email aniràn ÚNICAMENTpresident@aaetgn.com
• S'han d'unificar, amb la mesura que sigui possible totes les incidències en un únic email, per exemple si teniu varis alumnes d'AUES amb incidències. 
• Els provisionals que tingueu pendents, feu un llistat amb totes les dades, per poder reclamar-los tots de cop. 
A l'escrit de l'email s'ha d'indicar quina incidència teniu ben resumida, hi ha de constar TOTES les dades del/dels alumne/es, DNI/s i Permís i anotar el nom de l'Autoescola i número d'Autoescola T-00XX.
A part, s'hi ha d'adjuntar SEMPRE l'expedient (només la primera fulla - Model 04 - on firma l'alumne i hi ha la taxa) i la pantalla d'error en format .PDF

Moltes gràcies

Email enviat per email a les autoescoles el dia 26-06-20.

AAETGN: Manual definitiu - Presentació telemàtica.


AAETGN: Manual definitiu - Presentació telemàtica, incidències.
Adjuntem el Manual respecte la Presentació telemàtica de sol·licituds, citacions d'examen i autoritzacions de cursos sobre la INSTRUCCIÓ 2020/C-140.

Al manual hi detallem tota la informació que s'ha donat a les formacions telemàtiques i s'ha anat actualitzat segons els criteris de la JPTT d'aquesta mateixa setmana.

S'ha de tenir en compte les últimes variacions com son: el nom a indicar a l'assumpte del REC, el format de la data amb que s'han de nombrar els fitxers (mode ordenador) així com la data a les plantilles de cursos i dels exàmens, entre altres.

No oblideu consultar els tràmits admesos al correu de la JPTT DGT on s'ha especificat l'assumpte del correu electrònic i tota la documentació a adjuntar i com s'ha d'anomenar el fitxer, i també tingueu present l'apartat incidències que es tramitaran totes pel correu de president@aaetgn.com.


 NOU!  MANUAL ASSOCIACIÓ (v.3-2) [enllaç]
(enviat per whatsapp i email el 18/06/20)

Més informació de la presentació telemàtica: enllaç

BOE-CNAE: Programa MOVES IIOs informamos que el BOE correspondiente al 17/06/2020 ha publicado el Real Decreto 569/2020, por el que se regula el programa de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible (Programa MOVES II), que ha entrado en vigor ese mismo día, dotado con 100 millones de euros y dirigido a incentivar:

 • La adquisición de vehículos de energías alternativas,
 • La implantación infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos,
 • El desarrollo de sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas y
 • La implantación de medidas de movilidad sostenible al trabajo, desarrolladas en su Anexo I."

Se adjunta el citado Programa así como una nota resumen de CNAE:
 • Nota Resumen CNAE - PROYECTO MOVES II: [enllaç]
 • Programa MOVES II - BOE 169: [enllaç]

COMUNICAT AAETGN (maig 2020) n.03


Des de l'Associació  us adjuntem el següent comunicat i nota de premsa:
COMUNICAT AAETGN maig (n.03)2020: [enllaç]
NOTA PREMSA AAETGN: [enllaç]


Petició de firmes: Solució per el problema de personal administratiu a la JPTT


22/5/2020 - Compartim aquesta petició de firmes per tal que la promoveu a tots els vostres coneguts, amics, familiars i alumnes per tal de donar suport a la petició. http://chng.it/wfMsjhzDnf


Recull de Premsa - Maig 2020

Us adjuntem els enllaços a les noticies relacionades amb les autoescoles aquest mes de maig 2020:

Aula CNAE


A partir de las 10:00 podrán acceder a estos enlaces, también a través de la siguiente dirección https://www.cnae.com/index.aspx/aula-editorialcnae

JPTT - Medidas frente expansión COVID-19 -


IMPORTANT!  Medidas frente expansión COVID-19:  

Desde la JPTT ens envien la següent nota informativa:

17/03/2020 "Adjunto se remite nuevas medidas adoptadas ante la expansión del COVID-19. Se ruega la máxima difusión entre las escuelas y sus alumnos."
Nota informativa 03-2020: [enllaç]


Email enviat per email a les autoescoles el dia 13-03-20.

AAETGN - Mesures davant el COVID-19


Degut a les mesures preventives per el Coronavirus aplicades per decret des del govern espanyol, les oficines de l'Associació restaran tancades amb efecte immediat, fins nou avís.(enviat per whatsapp el 16/03/20)
Adjunt la nota publicada per la JPTT: EMAIL ENVIAT PER LA JPTT


Protocol de Precaució del CORONAVIRUS


 Protocol de Precaució del CORONAVIRUS:  

Desde CNAE ens envien la següent nota informativa:

A continuación adjuntamos, para tu conocimiento y por si pudiera ser de tu interés, el Protocolo de “Medidas de actuación frente a la exposición al coronavirus (COVID-19) en la DGT”, que se envía desde la Subdirección Adjunta de Recursos Humanos de dicha Dirección General.

Protocol: [enllaç]

                        

Email enviat per email a les autoescoles el dia 13-03-20.

DGT - INSTRUCCIÓN 20/TV-110


Des de CNAE ens envien la INSTRUCCIÓN 20/TV-110.
Mitjançant la present Instrucció s'estableixen els preceptes que regulen la tipologia i funcionament de les cruïlles intel·ligents.
"Los Cruces Inteligentes nacen con el espíritu de incrementar la seguridad de la circulación en intersecciones a nivel de vías convencionales de calzada única, basándose en experiencias reales contrastadas y referencias técnicas internacionales, en el marco del concepto de Sistema Seguro."

INSTRUCCIÓN 20/TV-110: [enllaç]

Se convoca proceso selectivo (40 plazas) Especialidad de Tráfico

Se ha publicado en el BOE de hoy Resolución de 4 de febrero de 2020, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado, especialidad de Tráfico.

Sistema AUES - Actualització


 Actualització AUES (per citar alumnes a teòrica):  

Desde la JPTT ens envien la següent nota informativa:

"Hemos recibido desde nuestros servicios centrales un correo electrónico en el que nos informan que el  11 de febrero de 2020 se va a proceder a subir en producción las nuevas versiones de AUES y GEDEX. En lo que respecta a la aplicación AUES los cambios son los siguientes:

 • Se activa la funcionalidad de Traslado de Expediente con tasa obligatoria (tasa 4.1) y con la restricción de un traslado máximo diario por alumno. (només sistema AUES - TEÒRICA).
 • Validación del tipo de tasa para solicitud (tasa 2.1) y traslado de expediente (tasa 4.1).
 • Se desactivan las opciones de menú “Solicitar Cita Destreza” y “Solicitar Cita Circulación”.

  NOTA. Sigue permaneciendo inactiva la consulta de notas. 


Email enviat per email a les autoescoles el dia 11-02-20.
Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]