IMPORTANT!


NOU SISTEMA AUES

BOE nº42 - Estructura orgànica del Ministeri de l'Interior

Ha estat publicat el Reial Decret 400/2012, de 17 de febrer, al BOE nº 42, pel qual es desplega l'estructura orgànica bàsica del Ministeri de l'Interior, que va ser aprovada pel Reial decret 1887/2011, de 30 de desembre.
Respecte a la Direcció General de Trànsit, en l'article 10, s'estableixen les funcions que li corresponen (apartat 1), els òrgans que, amb rang de subdirecció general, la integren (apartat 2) i, en la disposició addicional cinquena, es s'especifiquen els òrgans directius que queden suprimits.

BOE nº 42 - Reial Decret 400/2012: [enllaç
Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]