IMPORTANT!


PROTOCOL TELEMÀTIC

PERMÍS B96 i "conductor Novell" AM


Permís B96: Haurà de constar a la sol·licitud com a tal i pagar la taxa 2.1 (85,85€). Realitzaran també les proves de pista i circulació amb el remolc, incloent els punts de l'Annex V, apartat B) punts I) i M) del Reglament General de Conductors. No fan Teòrica.


Permís AM: Durant el 1r any d'obtenció s'aplicarà el concepte "Conductor Novell" Així que l'antiguitat es computarà per posteriors permisos.

NOTICIA+ REGLAMENT : [enllaç] 1,12MB 3 pàg

Novetats WEB - gener 2010

Teniu tots els documents necessaris per les carpetes actualitzats on consta el nou permís AM i Tot el CALENDARI Teòric de l'any 2010.

Entreu a la secció: www.aaetgn.com/nousistema.html

 Calendari Teòric: [enllaç107 KB 3 pàgs

Modificació d'annexos del Regl.Gral de VehiclesOrdre PRE/52/2010, de 21 de gener, per la que es modifiquen els annexos II IX, XI, XII i XVIII del Reglament General de Vehicles, aprovat per Reial Decret 2822/1998, de 23 de desembre:

  BOE-A-2010-1011: [enllaç] 1804 KB 24 pàgs

APLICACIÓ DEL NOU REGLAMENT DE CONDUCTORS (Des-2009).


Desde l'Assoc. de Madrid us deixo una rel·lació de .pdfs sobre el nou reglament que es va aplicar el 9 de Desembre de 2009.
Molt interessants per imprimir en color, en total més de 110 pàgines, recomenem que ho guardeu en un Usb o Cd i ho feu a una copisteria:
  • ANNEX CARACTERÍSTIQUES VEHICLES: [enllaç] 125KB 14 pàg
  • APLICACIÓ REGLAMENT CONDUCTORS: [enllaç] 2,62MB 70 pàg
  • CRITERIS QUALIF. PROVA CIRCUIT TANCAT: [enllaç] 22 pàg
  • ACLARIMENT CONVOCATÒRIA: [enllaç] 4 pàg

TAXES 2010

Aquí us deixo les dues rel·lacions:

Llistat de les TAXES 2010: [enllaç]

Taxes multiplicades del 2010: [enllaç]

(necessari usuari i contrasenya)

Aclariment dels Terminis de les CONVOCATÒRIES

Aquí us deixo el comunicat de la DGT:

Aclariment dels Terminis de les CONVOCATÒRIES pdf: [enllaç]
Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]