IMPORTANT!


PROTOCOL TELEMÀTIC

Nou Whatsapp de l'oficina de l'Associació 640061739


☑️ Us comuniquem que, a partir d'aquest moment el telèfon mòbil de l'Associació es el 
640061739 horari de 8 a 15h.

Aquest contacte whatsapp només serà per enviar notes informatives, horaris i documents a les Autoescoles.
No s'acceptaran documents, incidències ni reclamacions via whatsapp Tot ha d'anar a través de l'email president@aaetgn.com

Agregueu als vostres contactes el número 640061739 per poder rebre els missatges de difusió.


◼️L'anterior número queda anul·lat a tots els efectes. Gràcies.

JPTT: ACLARACION NOMENCLATURA VIAS ABIERTAS

Aclaración desde la JPTT y apunte nuevo para el protocolo 06/2020 (enllaç) para la presentación de VIAS ABIERTAS de varios alumnos (las que se envien individualmente, se seguirá usando el protocolo actual): 


ASUNTO:

VIAS-ABIERTAS_20200620_T0123_01

y cada archivo (uno por alumno) nombrarlos igual que el ASUNTO añadiendo el DNI del alumno al final.

ARCHIVOS PDF:

VIAS-ABIERTAS_20200620_T0123_01_1231231A

VIAS-ABIERTAS_20200620_T0123_01_1231231B

VIAS-ABIERTAS_20200620_T0123_01_1231231C


Formato de la fecha: 20200626 (año, mes, dia)

VIAS-ABIERTAS_20200620_T0123_01_1231231A


y hay que poner el nº de autoescuela y la sección:

VIAS-ABIERTAS_20200620_T0123_01_1231231A


Cada archivo adjunto será para un alumno. 

Habrá tantos archivos como alumnos tengan para expedir.PROTOCOL TELEMÀTIC

Examens AGOST


Nota informativa - Examens a l'Agost 2020:
De la JPTT ens informen que durant el mes d'agost, el CICLE 15 es farà amb normalitat, i el CICLE 16 (del 20 d'agost al 2 de setembre ambos inclosos) només s'examinarà de circulació.


Per tant, del 20 al 2 de setembre (ambos inclosos) no hi haurà ni pistes ni teòrica.S'ha de tenir en compte que el dia 19 és festiu a Tarragona, Sant Magí, i per tant, no hi haurà cap examen)


Protocol Presentació JUSTIFICANTS*Els justificants de no presentats es presenten:

♦ Dins de les 24 hores després de l'examen: Justificant ORIGINAL+Fotocopia a l'Associació + una fulla-portada on s'indiqui AUTOESCOLA, Nº AE, DATA EXAMEN, PERMÍS/EXAMEN, NOM I COGNOMS, DNI de l'alumne en qüestió.

♦ Passades les 24h: El mateix que l'anterior, + un qüestions vàries (MOD 03), amb la la tasa 4.1 (8,50€).


PROTOCOL TELEMÀTIC


ANULACIONS (Descitar alumne) es presenten v8 (pàg.3 - plantilla)

​tingueu present que:
  • ANULACIÓ és previ a l'examen (.ods a REC),
  • JUSTIFICANT és un cop no s'ha presentat a l'examen (email a president - protocol)

JPTT: ACLARACION NOMENCLATURA ADELANTO EXPEDICIONES

Aclaración desde la JPTT y apunte nuevo para el protocolo 06/2020 (enllaç):
"Buenos días, para el envío de los adjuntos de los adelantos de la expediciones, deben ajustarse al protocolo adjunto. Los archivos deben ser nombrados con la nomenclatura establecida y que es la misma que ponen en el ASUNTO del mensaje. Si tienen varias expediciones para un mismo día, pueden adjuntarlas todas en un mismo mensaje (las que se envien individualmente, se seguirá usando el protocolo actual).
En este caso como todas las expediciones corresponden al dia 26 de junio de 2020, deberán poner en el ASUNTO:
EXP_20200626_T0123_01_AUTOESCOLA

y cada archivo PDF (uno por alumno) nombrarlos igual que el ASUNTO añadiendo el dni del alumno al final.
ARCHIVOS PDF:
EXP_20200626_T0123_01_AUTOESCOLA_1231231A
EXP_20200626_T0123_01_AUTOESCOLA_1231231B
EXP_20200626_T0123_01_AUTOESCOLA_1231231C

Formato de la fecha (año, mes, dia):
EXP_20200626_T0123_01_AUTOESCOLA_1231231A

y hay que poner el nº de autoescuela y la sección:
EXP_20200626_T0123_01_AUTOESCOLA_1231231A

Cada archivo PDF adjunto será para un alumno.
Habrá tantos archivo PDF como alumnos tengan para expedir.Sección de Conductores" (enviado por mail el dia 4-7-2020)

PROTOCOL TELEMÀTIC

JPTT: NUEVAS PLANTILLA - COMUNICACION CURSO A, DESTREZA Y CIRCULACIÓN


Desde la JPTT ens envien la següent nota informativa:

"Comunicamos que se han modificado las plantillas para las comunicaciones de Cursos A y de relaciones de Destreza y Circulación. Los cambios más significativos son que se han creado dos plantillas, una para circulaciones y otra para destrezas. Además, un profesor podrá llevar en una misma relación alumnos de distintas secciones, a los cuales hay que señalar la sección que pertenecen. Desaparece la plantilla RELACION DE PRACTICO.
En la plantilla de cursos A, se han añadido casillas para introducir la matrículas de las motocicletas tanto del alumno como del profesor.

•  NOU!  03/07/2020 - Noves plantilles: 
Email enviat per email a les autoescoles el dia 03-07-20.
Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]