IMPORTANT!


PROTOCOL TELEMÀTIC

PROTOCOL TELEMÀTIC: CAPA I AUES - JPTT

Funcionament dels nous protocols enviats per la JPTT

 Impresos DGT   [enllaç]

Descarga e impresos:
 • 03/07/20 - Noves plantilles: Circulació v2 (enllaç) Pistes v2 (enllaç) i Curs A v9 (enllaç)
Nota informativa entre convocatòries d'exàmen:
Recordatori que entre exàmens (ja siguin de teòrica o circulació) els alumnes que no aproven tenen uns dies entre convocatòries, i el sistema no deix citar-los:
Entre la 2a i 3a conv = 11 dies hàbils❗ (a comptar al dia següent de l'examen realitzat)
De la 3ª conv i consecutives = 16 dies hàbils❗ (a comptar al dia següent de l'examen realitzat)

dies hàbils = no es compten festius, ni cap de setmana

 ERROR COMUNS 

Nota informativa: [enllaç]
Video[enllaç] INCIDÈNCIES:  

⚠️ Per temes de confidencialitat i seguretat de les dades dels vostres alumnes, demanem que intenteu seguir aquests protocols, i no adjunteu documentació personal amb foto (tipus DNIs, carnet de conduir, certificat metge, etc) als emails d'incidències, si no es estrictament necessari o us la demanem expressament. 

INCIDÈNCIES:
🔵 Aquests email aniràn ÚNICAMENT a president@aaetgn.com (excepte els trasllats)
🔵 Sempre que sigui possible, els documents adjunts en .PDF o . JPG 
🔵 Indicar SEMPRE: "T 0XXX i Nom de l'Autoescola" a tots els docs/emails

S'han d'unificar, amb la mesura que sigui possible totes les incidències en un únic email, per exemple si teniu varis alumnes d'AUES amb incidències. 
 • Email: Email de l'autoescola que ho demana
 • Assumpte: T 00XX Nomautoescola - AUES / REC / CIR / TRA / ANU / etc - descripció curta/dni/dia examen o deixar-ho buit. (PERFAVOR, indiqueu si es de AUEs, REc, CIR, TRA o ANU al assumpte) 
 • Text de l'email: Dades del/s alumne/s (nom i cognoms, DNI, Permís, incidencia en qüestió)

 • Documents adjunts (en .PDF o . JPG): 
   • AUES/CIR:  1 única fulla del Model 04 de l'alumne amb la taxa enganxada i firma (Només la primera pàgina guardada en format .pdf+ "pantallazo" de l'error.

   •  TRA:   AL REC  Enviar el Model de TRA_ (enllaç) de l'alumne (amb taxa) al REC.

   • CIR/SOL:  Documents .ods (guardats en format .pdf) i la incidencia/error que us dona el REC.
   • ANU/JUS:  En cas d'incidències al fer anul·lacions o justificants pel REC enviar l'arxiu ANU_ (guardada en format .pdf) a president indicant quin error us dona. 

   • MOD. 03:  (enllaç) - A l'apartat "Altres qüestions" ficar SEMPRE: "T 0XXX i Nom de l'Autoescola" i després el tràmit que es demana. 
A l'escrit de l'email hi ha de constar TOTES les dades del/dels alumne/es, DNI/s i Permís, quina incidència té/tenen, i anotar el número T 0XXX, secció i nom de l'Autoescola.

 nou!  PROVISIONALS - CARNETS QUE NO ARRIBEN (
MOD. 03 al REC): Enllaç a la noticia ANULACIONS:  

(Descitar alumne) es presenten v8 (pàg.3 - plantilla) ​tingueu present que:

 1. ANULACIÓ és previ a l'examen (.ods a REC).

  quan ompliu el .ods, a l'apartat "causas por las que se solicita la anulacións'ha d'anotar les causes de l'anul·lació (SEMPRE, és obligatori) de l'alumne en qüestió i indicar a quina autoescola pertany l'alumne, exemple: 

  Cita médica el mismo dia i hora del examen
  (T0XXX Autoescola XX)


     
  *Per fer SALT DE LÍNIA (Ctrl + Intro)

 2. JUSTIFICANT és un cop no s'ha presentat a l'examen (.ods + el Justificant al REC).  
 3. *Els justificants de no presentats (pàg.4es modifica i es presenten:
  • Dins de les 48 hores després de l'examen: la plantilla (.ods + el Justificant al REC).
  • Passades les 48h: El mateix que l'anterior.
 IMPORTANT!  En cas d'anul·lacions dies abans de l'examen de Circulació/Pistes, avisar per email a president@ per poder omplir les places, gràcies!!

Nota informativa ANULACIONS: [enllaç] CAPA (Circulació, Pistes):  

 • 📅 PREVISIÓ EXAMENS [enllaç]

 • Errores comunes i cómo presentar correctamente: 
  • Los trámites se presentarán en un asiento único por sección, día y tipo de trámite, es decir si una Sección tiene el mismo día la presentación de Relaciones de Circulación, Relaciones de Destreza y Solicitudes nuevas, deberán presentar tres asientos diferenciados, uno para cada tipo de trámite. (nota info)
  • La sección se indicará en el listado mismo, no hacer una lista por sección.
  • Los archivos .ots/.ods/.xlsx deben enviar-se con ese mismo formato. 
  • NO SE ACEPTAN Solicitudes (SOL_) con las casillas de Restricciones y Vigencia vacías, hay que indicarlo siempre. También tiene que corresponder lo que pone en el certificado médico con lo que ponéis en el archivo SOL_. Nº Centro médico en formato T 00XX o TT 0XX.
  • NO SE ACEPTAN plantillas sin la fecha de examen anotada.
  • NO SE ACEPTAN relaciones/solicitudes con casillas de alumnos vacías a la parte superior de los listados.
  • NO SE ACEPTAN Modificaciones, ni imágenes u otros añadidos en las plantillas.
  • NO SE ACEPTAN guiones en ninguno de los campos de las plantillas .ots/.ods que rellenáis de la DGT (Dnis, matrículas, apellidos, número territoriales, número de los centros médicos  -> Debe ir: T 00XX
  • Poned ✅ T 00XX (con un espacio) nunca ❌ T-00XX o T000XX porque no se citaran los alumnos.
  • NO SE ACEPTAN relaciones con nombres de profesores, alumnos, matrículas, Dnis erróneos.
  • NO SE ACEPTAN relaciones con la primera pestaña VACÍA. Rellenad siempre primero las relaciones por orden, PROFESOR1/VEHICULO1/etc. y después la 2. 


   SOL_ (vigileu que sigui la versió correcta) Actualment v8:
 • Llistes Extres de circulació (no entren per el REC)
 • MANUAL ASSOCIACIÓ (v.3-5) [enllaç
 • INSTRUCCIÓN 2020/C-140 [enllaç]
 • NOTA INFORMATIVA ESCUELAS [enllaç] (uso de guantes, mascarillas, etc)
 • PROCEDIMIENTO - DESTREZAS MOTOCICLETAS [enllaç]
 • PROCEDIMIENTO - DESTREZAS PESADOS REUS [enllaç]
📁 Carpeta Gdrive - Protocol i Documentació CAPA (update: 21-07)
__⠀PROTOCOL 06-2020  AUTOESCOLES: [enllaç]


♢  ANULACIONS (Circulació, Pistes):  

* ANULACIONS (Descitar alumne) es presenta v8 (pàg.3 - plantilla ANU_)
​tingueu present que:
 1. ANUL·LACIÓ és previ a l'examen (.ods a REC)

   ➜ s'ha d'anotar les causes de l'anul·lació (SEMPRE, és obligatori) de l'alumne en qüestió i indicar a quina autoescola pertany l'alumne, exemple:
 2. JUSTIFICANT és un cop no s'ha presentat a l'examen (.ods + el Justificant al REC).  
 3. *Els justificants de no presentats (pàg.4) es modifica i es presenten:
  • Dins de les 48 hores després de l'examen: la plantilla (.ods + el Justificant al REC).
  • Passades les 48h: El mateix que l'anterior 
 IMPORTANT!  En cas d'anul·lacions dies abans de l'examen de Circulació/Pistes, avisar per email a president@ per poder omplir les places, gràcies!!

Nota informativa ANULACIONS: [enllaç]   VIES OBERTES:  

 • SOLICITUD:  Plantilla JPTT (ODS*) i enviar seguint el protocol pàg. 5 (enllaç)

  •  Renovació / Modificació  Plantilla JPTT (ODS*) + qüestions vàries (MOD 03), 
   Al mod.03 s'hi ha d'enganxar la taxa 4.1 i anotar a "Altres Qüestions" el núm i nom d'autoescola + renovació/ modificació de Vies obertes.
   Exemples:


  •  Enviar mínim 5 dies hàbils abans del dia de l'examen

  • VIAS-ABIERTAS_ANYMESDIA_T0123_01

    ➜ Aclaració Nom al enviar varis arxius: [enllaç]

  • Seguir el protocol 06-2020:  pàg. 5 [enllaç]

  (5 días hábiles a la fecha de inicio de las prácticas/examen por parte de la Escuela)

  *En cas de voler enviar-lo en format .xlsx (guardarlo en Excel superior al 2003) per poder enviar-lo via REC.


 TRASLLATS (a través de AUES): 

* TRASLLATS: Enllaç a Nota informativa (15/03/2021)
 • Només es pot realitzar un trasllat per secció i dia.
 • L'alumne serà donat d'alta en el mateix moment que l'Escola efectuï el trasllat a través del sistema AUES a l'Autoescola en qüestió.
 • Els trasllats han d'estar tramitats o enviats al REC previ a la presentació de carpeta, ja siguin per l'AUES (tramitats) o pel REC (perquè va donar una incidència). 
   IMPORTANT ➜   En cas d'errors en trasllats per l'AUES: [secció incidències] En comptes del Model 04, haureu d'adjuntar un arxiu de TRA_ amb les dades de l'alumne i taxa + "pantallazo" de l'error a través del REC. AUES (teòric): 
 • 📅 PREVISIÓ EXAMENS [enllaç]
 • PROTOCOL 06-2020  AUTOESCOLES - Presentación expedientes: [enllaç]
 • AJUDA- Pérdida de Servicio/Error Acceso/Error Funcional [enllaç]
 • PROCEDIMIENTO - CENTRO EXAMENES TARRAGONA/REUS (CAMPCLAR): [enllaç]
 • PROCEDIMIENTO - CENTRO EXAMENES TORTOSA (CENTRE CIVIC): [enllaç]


♢  ADR (teòric): 
* Solicitudes de Pruebas para ADR v8 [enllaç] seguint el protocol (enllaç)
 • Máximo 4 días hábiles antes de la convocatoria a la que se solicite
 • La plantilla a utilizar será SOLICITUDES MMPP v8.ots [enllaç]
 • Nom arxiu: ADR_2021MESDIA(que inicia curs)_MP0XXX_DIGIT-DE-CONTROL.ods

 ANULACIONS (tota clase d'examens): 
ANULACIONS (Descitar alumne) es presenten v8 (pàg.3 - plantilla)
​tingueu present que:
 1. ANULACIÓ és previ a l'examen (.ods a REC). (Més informació, més amunt o al  ENLLAÇ)
 2. JUSTIFICANT és un cop no s'ha presentat a l'examen (.ods + el Justificant al REC).  
 3. *Els justificants de no presentats (pàg.4es modifica i es presenten:
  • Dins de les 48 hores després de l'examen: la plantilla (.ods + el Justificant al REC).
  • Passades les 48h: El mateix que l'anterior.
Nota informativa ANULACIONS: [enllaç]  Cursos A: 
 • PROTOCOL 06-2020  AUTOESCOLES - Presentación expedientes: [enllaç]
* Comunicación de cursos A v11 [enllaç] a través de REC
 • 10 dies hàbils abans del dia del curs
 • Nom arxiu: CUR_A_2020MESDIA(que presenta)_T0XXX_01.ods
Para modificaciones enviar a: cursos.conductores@dgt.es
Nota Informativa: Requisitos itinerarios circulación cursos A
 Cursos ADR: 
* Comunicación de cursos ADR  Nou! [NOVA NOTA INFORMATIVA] a través de REC
Para modificaciones enviar a: cursos.conductores@dgt.es

*Se anula el adelanto de los expedientes mediante email.  Expedicions Permisos: Enllaç a Nota informativa 

*Se anula el adelanto de los expedientes mediante email. 


*Las Escuelas deberán presentar el EXPEDIENTE COMPLETO en formato papel. (que incluirá el TALÓN FOTO), para su expedición. Dicho expediente deberá tener entrada en esta Jefatura antes de los CINCO (5) DÍAS HABILES después de la superación de la prueba correspondiente que acredite la obtención del permiso. 

   IMPORTANT ➜   CÓMO PRESENTAR LOS APTOS CORRECTAMENTE 
 • LLISTAT DELS EXPEDIENTS PRESENTATS (encar aque només sigui 1) 
  és obligatori: EXEMPLE / MODEL DE LLISTAT
 • Adjuntar el Talo foto davant de tot de l'expedient, per quan s'obri el sobre es vegi.
 • Indicar l'Autoescola a la part de darrera del talo foto. 
 • Al sobre hi ha de constar escrit (de forma llegible):
  • Núm. i nom de l'Autoescola o segell.
  • DNI, Nom i cognoms de l'alumne.
  • Permís de l'expedient o Curs.
  • Data de l'apte.

 • NOTA INFORMATIVA Cursos A y ADR (enviada el 2-06-20): [enllaç]
 • INSTRUCCIÓN 2020/C-140 [enllaç]

 NOVETAT!  
Només acceptaràn reclamacions de provisionals/Permisos que no arriben  enviats per REC
http://aaetgn-noticies.blogspot.com/provisionals.html

 PRESENTACIÓ CARPETA: 

1.1 CIRCULACIONES:
CIR_”año mes día”_”nº AE”_”nº sección”.ods
Ej. para el 20 de junio de 2020: CIR_20200620_T0123_01.ods
Cuando se acceda al Registro Electrónico, se deberá cumplimentar los siguientes campos de la siguiente forma:
 • ASUNTO: CIR_”año mes día”_”nº AE”_”nº sección” (Ej.: CIR_20200620_T0123_01)
 • EXPONE: PRESENTACIÓN DE CARPETA DE EXAMEN DE CIRCULACIÓN AUTOESCUELA “nº AE”, SECCIÓN “nºsección”, “nombre de la Autoescuela”, CENTRO DE EXAMEN “TARRAGONA/REUS/TORTOSA”, CICLO CAPA “nº ciclo”, FECHA DE EXAMEN “día/mes/año”.
 • SOLICITA: SE TRAMITEN LAS SOLICITUDES DE LAS PRUEBAS DE APTITUD PRESENTADAS.
Añadir en un único archivo .ods, todas las relaciones de una sección para ese día. La plantilla dispone de distintas pestañas para incluir relaciones con distintos profesores.
La plantilla deberá estar cumplimentada en todos sus apartados, incluido el de la fecha de examen, pese que esté destinada a cumplimentarse por la JPTT.

1.2 DESTREZAS:
DES_”año mes día”_”nº AE”_”nº sección”.ods
Ej. para el 20 de junio de 2020: DES_20200620_T0123_01.ods
Cuando se acceda al Registro Electrónico, se deberá< cumplimentar los siguientes campos de la siguiente forma:
 • ASUNTO: DES_”año mes día”_”nº AE”_”nº sección” (Ej.: DES_20200620_T0123_01)
 • EXPONE: PRESENTACIÓN DE CARPETA DE EXAMEN DE DESTREZAS “MOTOCICLETAS/PESADOS”​ ​AUTOESCUELA “nº AE”, SECCIÓN “nº sección”, “nombre de la Autoescuela”, CENTRO DE EXAMEN​ ​“TARRAGONA/REUS/TORTOSA”, CICLO CAPA “nº ciclo”, FECHA DE EXAMEN “día/mes/año”.​ 
 • SOLICITA: SE TRAMITEN LAS SOLICITUDES DE LAS PRUEBAS DE APTITUD PRESENTADAS.
Añadir en un único archivo .ods, todas las relaciones de una sección para ese día. La plantilla dispone de distintas
pestañas para incluir relaciones con distintos profesores.

2.1 SOLICITUDES:
SOL_”año mes día”_”nº AE”_”nº sección”.ods
Ej. para el 20 de junio de 2020: SOL_20200620_T0123_01.ods
Cuando se acceda al Registro Electrónico, se deberá cumplimentar los siguientes campos de la siguiente forma:
 • ASUNTO: SOL_”año mes día”_”nº AE”_”nº sección” (Ej.: SOL_20200620_T0123_01)
 • EXPONE: PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES PRUEBAS DE APTITUD EXENTAS DE TEÓRICO DE LA AUTOESCUELA “nº AE”, SECCIÓN “nº sección”, nombre de la Autoescuela”, CENTRO DE EXAMEN “TARRAGONA/REUS/TORTOSA”, FECHA DE PRESENTACION “día/mes/año”.
 • SOLICITA: SE TRAMITEN LAS SOLICITUDES DE LAS PRUEBAS DE APTITUD PRESENTADAS.
Añadir en un único archivo .ods, todas las solicitudes de alumnos de una Sección.
Muy importante, la plantilla deberá estar cumplimentada en todos sus apartados.Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]