IMPORTANT!


PROTOCOL TELEMÀTIC

SCT - CONCURS RECUPERACIO PUNTS


Ens és molt grat comunicar-vos que la UTE formada per la Federació d'Autoescoles de Catalunya (FAC) i la Confederació Nacional d'Autoescoles (CNAE) ha estat seleccionada per la Taula de Contractació del Servei Català de Trànsit per dur a terme la gestió dels cursos de sensibilització i reeducació viària a Catalunya per un període de cinc anys prorrogable a cinc més.
Encara queda per formalitzar el contracte administratiu, un cop transcorrin els terminis i requisits legalment establerts.
Us anirem informant.

CURS FOR-FOR DE CONDUCCIÓ EFICIENT PER A TURISMES

Us anunciem de la realització d'un curs FOR-FOR de conducció eficient per a turismes, per a professors d'autoescola, subvencionat per el SOC (Servei d'Ocupació de Catalunya), en col·laboració amb l'ICAEN. El curs es realitzarà:
Lloc:    A les oficines de l’Associació.
Dia:     Diumenge, 29 de Setembre de 2013.
Horari: De 8h a 14h 

Els professors d’Autoescola que estiguin interessats en aquests cursos, hauran d’aportar l’original de l’ANNEX 1 (omplert i firmat en bolígraf blau) i les fotocòpies de la documentació necessària a les oficines de l’Associació, o escanejat (format original, no redimensionat) a través de correu electrònic a la següent adreça de correu info@aaetgn.com.
Teniu fins el dia 26 de Setembre per aportar tota la documentació.

DOCUMENTACIÓ:

Recomanem que les fotocòpies del DNI i Carnet de conduir siguin les dues cares en un mateix full.
 • Annex 1 (enllaç): omplert i firmat amb bolígraf blau. S’ha de portar ORIGINAL.
 • DNI
 • Últim rebut d'autònoms o capçalera de l'última nòmina (aturats: document DARDO).
 • Permís de conduir.
 • Certificat de Professor. 
 • Un número de telèfon mòbil i un email vàlid de contacte. 

SCT - Prova de Selecció per l'obtenció del Certificat de Director d'Autoescoles


El Servei Català de Trànsit ha fet pública la convocatoria d'una prova de selecció per l'obtenció del Certificat d'aptitud de Director d'Autoescoles.
Per participar a la convocatòria cal estar en possessió del Certificat de Professor de Formació Viària, expedit en data anterior a que finalitzi el termini de presentació de sol.licituds.
Les solicituds per pendre part a la convocatòria s'han d'adreçar a la direcció del SCT i s'han de formalitzar en el model establert a tal efecte.
 Finalització d'inscripcions: el 17 de Setembre. 
 Taxa: 24,15€
El termini de presentació és de 20 dies naturals, comptadors a partir de l'endemà de la publicació al DOGC (data de publicació: 28.8.2013)
El pagament de la taxa es pot efectuar en qualsevol oficina de "la caixa, mitjançant document de pagament previament expedit per els serveis territorials de Trànsit.

DGT - XVI Curso Professores - Fecha, hora y lugar de la Parte Teórica de la Prueba Previa de Selección

IMPORTANTE!!! XVI CURSO DE PROFESORES DE FORMACIÓN VIAL  (Resolución de 21 de diciembre de 2012) www.dgt.es

TARRAGONA - Jueves, 19 de Septiembre de 2013 a las 16:00h
PRUEBA PREVIA DE SELECCIÓN (PARTE TEÓRICA) 19.09.2013 - 16:00 h.
Centro de exámenes de la Jefatura Provincial de Tráfico,
C/ Riu Segre nº 19, Barrio de Campo Claro. Tarragona.

Nota Informativa sobre fecha, hora y lugar de la Parte Teórica de la Prueba Previa de Selección: [enllaç]

DGT - Resolució definitiva de la prova de director d'escoles de conductors (2012)

Adjuntem documentació corresponent a la Resolució definitiva de la prova de director d'escoles de conductors (Resolució del 21 de desembre del 2012) de la www.dgt.es:
 • Resolució relació definitiva d'aspirants admesos i exclosos: [enllaç]
 • Relació definitiva d'aspirants admesos: [enllaç]
 • Relació definitiva d'aspirants exclosos: [enllaç]

DGT - Resultats 2ª avaluació XV Curs Professors Formació Vial

Resultats 2ª avaluació XV Curs Professors Formació Vial:
 • Nota Informativa Regletes respostes correctes 2ª avaluació: [enllaç]
 • Nota Informativa publicació resultats 2ª avaluació: [enllaç]
 • Llistat de resultats de la 2ª avaluació: [enllaç]
Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]