IMPORTANT!


PROTOCOL TELEMÀTIC

Vies Obertes

 VIES OBERTES

Omplir la plantilla:
 • SOLICITUD: Plantilla Vies obertes (XLSX) i enviar seguint el protocol pàg. 5 (enllaç)

  •  Renovació / Modificació  Plantilla Vies obertes (XLSX) + qüestions vàries (MOD 03), 
   Al mod.03 s'hi ha d'enganxar la taxa 4.1 i anotar a "Altres Qüestions" el núm i nom d'autoescola + renovació/ modificació de Vies obertes.
   Exemples:


  •  Enviar 5 dies hàbils abans del dia de l'examen

  • VIAS-ABIERTAS_ANYMESDIA_T0123_01

    ➜ Aclaració Nom al enviar varis arxius: [enllaç]

  • Seguir el protocol 06-2020:  pàg. 5 [enllaç]

JPTT Nota informativa 02/21- relativa a la documentación que permite acreditar la residencia normal


Documentación que permite acreditar la residencia normal

Adjunto se remite nota informativa 02/21 relativa a la documentación que permite acreditar la residencia normal, requisito establecido en el art. 7 del Reglamento General de Conductores que deben cumplir los aspirantes a obtener un permiso de conducción.

Nota Informativa 02/21: [enllaç]NIE Resguard protecció internacional de la Policia (+ declaració jurada) ens diu la JPTT que es admissible per examinar. 

Model del text de la Declaració Jurada: [enllaç]GDEX - Gestión de Exámenes

CURSO DE APTITUD PARA DIRECTORES DE ESCUELAS DE CONDUCTORES - 2019

CURSO DE APTITUD PARA DIRECTORES DE ESCUELAS DE CONDUCTORES - 2019
Toda la información: [enllaç]

Recordatori - Model 04 (exp. de l'alumne)

Motivats per la quantitat d'autoescoles que utilitzen l'imprès que treu l'AUES com a expedient de l'alumne, volem fer aquest recordatori: 

A la JPTT demanen que quan feu els expedientes de l'alumne, sempre sigui el model oficial de la DGT, el model 04 (enllaç). 

En aquest imprès sempre hi ha d'anar enganxada la taxa, totes les dades i la firma del alumne (és on surt la declaració de no estar privat per resolució judicial)

MODEL 04: (enllaç)

Gràcies.

Nota Informativa ◾ Pista Moto 🛵 🏍️◾

 ◾ Pista Moto 🛵 🏍️◾ 

Us informem que a partir d'aquest moment queda totalment prohibida la utilització de la Pista de Motos els diumenges i els dies festius. Els dissabtes només es podrà utilitzar de 8 a 13h

Es pendran mesures dràstiques per a tots aquells que no respectin aquests horari, ja que ens hi juguem que ningú la pugui utilitzar.

Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]