IMPORTANT!


PROTOCOL TELEMÀTIC

AAETGN: Protocol Incidències

 INCIDÈNCIES:  únicament a president@aaetgn.com:

Aquests email aniràn ÚNICAMENT a president@aaetgn.com
- S'han d'unificar, amb la mesura que sigui possible totes les incidències en un únic email, per exemple si teniu varis alumnes d'AUES amb incidències. 
- Els provisionals que tingueu pendents, feu un llistat amb totes les dades, per poder reclamar-los tots de cop.
 • Email: Email de l'autoescola que ho demana
 • Assumpte: T 00XX Nomautoescola - AUES/REC/CIR/TRA/ANU/ETC - descripció curta/dni/dia examen o deixar-ho buit.
 • Text de l'email: Dades del/s alumne/s (nom i cognoms, DNI, Permís, incidencia en qüestió)
 • Documents adjunts: 
  • AUES:  1 única fulla del Model 04 de l'alumne (amb taxa enganxada i firma)
   (Opcional, si no ho indiqueu al text de l'email) pantalla d'error que dona l'AUES.
  • TRA:  1 única fulla Model de TRA_ (enllaç) de l'alumne (amb taxa). (A ser possible, només la primera pàgina guardada en format .pdf)
  • CIR/SOL:  Documents .ods i la incidencia/error que us dona el REC.
  • ANU/JUS:  En cas d'incidències al fer anul·lacions o justificants pel REC enviar l'arxiu .ods/.pdf a president indicant quin error us dona. 
  • MOD. 03:  (enllaç) - A l'apartat "Altres qüestions" ficar SEMPRE: "T 0XXX i Nom de l'Autoescola" i després el tràmit que es demana. 
A l'escrit de l'email hi ha de constar TOTES les dades del/dels alumne/es, DNI/s i Permís, quina incidència té/tenen, i anotar el número T 0XXX, secció i nom de l'Autoescola.


JPTT: TRASLADOS EXPEDIENTES JPT

TRASLALLTS EXPEDIENTS - a través de l'AUES

"Les comunicamos que a partir de la recepción de este mensaje, queda sin efecto lo estipulado en el punto 3.2 de la Nota Informativa 06/2020 sobre presentación telemática de documentación de exámenes de esta Jefatura. Este cambio viene derivado por la última actualización del sistema AUES, en el que se activa la funcionalidad de Traslado de expedientes. Con esta funcionalidad la propias Escuelas podrán efectuar sus traslados de expedientes sin tener que enviar la solicitud telemáticamente, tal y como se estaba realizando.

Indicar con con este nuevo sistema no se deberá esperar a dos ciclos de CAPA para que surta a efecto tal traslado, si no que el alumno será dado de alta en el mismo momento que la Escuela efectue el traslado.

La única limitación del sistema es que sólo se puede realizar un traslado por sección y día.

Para cualquier incidencia o problema derivado de esta nueva funcionalidad, se procederá como si de una Incidencia se tratara (INC). Las Autoescuelas  Asociadas las remitirán, a través de la Asociación de Autoescuelas de la Provincia a través del correo president@aaetgn.com 

new  En cas d'errors en trasllats per l'AUES: [secció incidències] Enviant un correu a president@aaetgn.com, però en comptes del Model 04, haureu d'adjuntar un arxiu de TRA_ (Només la primera pàgina guardada en format .pdf) amb les dades de l'alumne i taxa, per poder-ho tramitar manualment a través de la JPTT.

Atentamente,

GDEX - Gestión de Exámenes
Sección de Conductores / Secció de Conductors"
(Nota enviada por email el 15/03/2021)


AAETGN:  En cas d'errors en trasllats per l'AUES: Haureu de seguir el protocol [secció incidències] però en comptes del Model 04, haureu d'adjuntar un arxiu de TRA_ (Només la primera pàgina guardada en format .pdf) amb les dades de l'alumne i la taxa. 

Més informació: PROTOCOL TELEMÀTIC: CAPA I AUES - JPTT

Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]