IMPORTANT!


PROTOCOL TELEMÀTIC

SCT - Llista d’aspirants admesos a la fase d’ensenyament a distància (Curs Professors INT/1682/2014)

Es fa pública la llista definitiva amb les qualificacions finals de les proves teòrica i pràctica del procediment previ de selecció del Curs per a l'obtenció del Certificat d'Aptitud de Professor de Formació Viària.
Es fa pública la llista d’aspirants admesos a la fase d’ensenyament a distància amb les puntuacions de les matèries exemptes del Curs de formació segons l’apartat 2 de la base 5.7 de la resolució de convocatòria.
Les llistes completes a què fan referència els apartats anteriors s’exposen als taulers informatius de les seus dels serveis territorials del Servei Català de Trànsit.

Els candidats poden comprovar la seva situació a la web: http://professorsviaria.gencat.cat

CURSOS CONDUCCIÓ EFICIENT - Reunió div. 24-Juliol-15 a les 18h a l'Associació

Us convoquem a la reunió:

REUNIÓ PER INTERESSATS EN FER CURSOS DE CONDUCCIÓ EFICIENT
Dia: Divendres, dia 24 de Juliol de 2015
Hora: 18h
Lloc: les nostres oficines de l'Associació (Av. Andorra, 5 bx 3ª Tarragona)

Aquesta reunió es fa per aquells associats que volen impartir cursos de conducció eficient a través de la FAC i COELL abans de l'1 de Setembre.
Hi han 71 alumnes per repartir amb les Autoescoles interessades en impartir els cursos. A la reunió es donarà tota l'informació especificada.
Les autoescoles interessades hauran d'estar disponibles per fer els cursos durant l'agost i ser rigorosos en la revisió i enviament de la documentació.
Anotació: Podran participar les autoescoles que estiguin al corrent de pagament amb l'Associació al moment dels cursos.

Imprescindible: Confirmeu l’assistència enviant un email a info@aaetgn.com.
Qui no pugui venir a la reunió però estigui interessat en fer els cursos, que ho notifiqui per email per tenir-ne constància i poder incloure'ho.

IMPORTANT: Si no es notifica que s'està interessat (abans del dia 24 de juliol) i no es ve a la reunió no serà possible incloure'us per fer aquests cursos.

BOE - Modificación Reglamento General de Circulación

Se ha publicado en el BOE del sábado día 18 el Real Decreto 667/2015, de 17 de julio, por el que se modifica el Reglamento General de Circulación, aprobado por el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, en lo que se refiere a cinturones de seguridad y sistemas de retención infantil homologados.
Su entrada en vigor será el día 1 de octubre de 2015

Este mismo Real Decreto supone una Modificación del Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, en concreto de su Anexo XIII, matriculación.

BOE - Real Decreto 667/2015: [enllaç]

CNAE - Petición para retirar el cambio del teórico solo en capitales de provincias

Adjuntem un enllaç per qui estigui interessat,

Rebut a través de CNAE:
Petición para que retiren el cambio que entrará en vigor el 15 de agosto de 2015 y de este modo los exámenes teóricos se sigan realizando como hasta ahora, es decir, en todos los centros de examen y no sólo en las capitales provinciales como prevé dicho cambio.

¡Firma la petición! [enlace para firmar la petición]

Nota: Per firmar-la, heu d'omplir el formulari que teniu a la part dreta.

Asextra denuncia que no se está haciendo el examen de calidad con garantías

Notícia a CNAE: [enllaç]

Asextra denuncia que no se está haciendo el examen de calidad con las debidas garantías y convoca, junto con otros sindicatos, una huelga indefinida a partir del 14 de septiembre en defensa de sus reivindicaciones.

Los paros serán parciales (de tres horas) y se llevarán a cabo en todas las jefaturas durante la última parte de la jornada laboral.

La Asociación de Examinadores de Tráfico (ASEXTRA), CGT y CSIF reivindican que cada funcionario evalúe un número de aspirantes compatible con el protocolo de calidad.

También piden que se suprima la comunicación in situ del resultado de la prueba de circulación (origen según ellos de agresiones a los funcionarios por parte de aspirantes suspendidos), junto con una serie de mejoras profesionales y salariales.

Los examinadores reclaman por ejemplo que se cree para ellos la escala profesional técnica de seguridad vial, que se organice el trabajo en las jefaturas de modo que allí donde sobra algún funcionario éste pueda trasladarse (de forma voluntaria) a otro sitio del país donde sea necesaria su presencia, que se les permita hacer horas extraordinarias y un sueldo superior.

Al parecer, y siempre según los sindicatos, la DGT considera innegociable el primer punto, ya que la comunicación in situ del resultado de la prueba de circulación es considerada por las autoridades de alto valor pedagógico.

Las otras reivindicaciones tampoco han sido satisfechas hasta el momento por la Administración.

Més informació: Asociación de Examinadores de Tráfico

Senyal de prohibició retirada

La guàrdia Urbana de Tarragona ens informa que el senyal (a l'imatge) de prohibició de circular camions per l’avinguda del Dr. Mallafrè des de la N-240 ha estat retirada, per la qual cosa ja podeu circular-hi.

Reposta de la DGT sobre la problemàtica que afecta les autoescoles

Per el vostre interès us adjuntem la resposta per part de la DGT de l'escrit presentat des de CNAE sobre varis temes que afecten a les autoescoles.

Escrit de la DGT [enllaç]

Curso promoción de la Seguridad Vial

Formación CURSO PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL EN EL ENTORNO LABORAL.
Información del Curso: [Enllaç]
Fecha: 28 de Julio 2015
Horario: 08:00h a 14:00h
Lugar: Més Salut i Treball, Edifici Cambra del Comerç de Reus C/ Boule no2 4o-2a REUS.
Precio: Curso Gratuito.

IMPRESCINDIBLE Documentación a aportar del trabajador:
  • Fotocopia DNI
  • Fotocopia nomina
  • Nombre completo trabajador, formación y categoría profesional incluida.
Enviar al email: sara.pancorbo@sitprevencio.cat

También se puede reservar al teléfono: 977 34 60 80

JPTT: "cupo" d'estiu - Taula d'equivalències modificada


Segons ens ha informat la JPTT, la taula d'equivalències ha sigut modificada. A continuació us expliuem com queda i alguns exemples per que ho tingueu clar. Qui tingui dubtes que truqui.

EXÀMENS: Cada Examinador pot avaluar a:

Màxim d’alumnes per
professor/vehicle:
Horari d'estiu
Grup Tarragona 11 alumnes de B
8  de Moto
6  de Professionals
Grup Reus: 10 alumnes de B
8 de Moto
6 de Professionals
Grup Tortosa: 9 alumnes de B
7 de Motos 
5 de Professionals

Taula completa:
EQUIVALÈNCIES
TARRAGONA REUS TORTOSA
Cotxe Moto Camió Cotxe Moto Camió Cotxe Moto Camió
1 1 - 1 1 - 1 1 -
2 - 1 2 - 1 2 - 1
3 2 2 3 2 2 3 2 1
4 3 - 4 3 - 4 3 -
5 4 3 5 4 3 5 4 3
6 5 - 6 5 - 6 5 -
7 - 4 7 - 4 7 - 4
8 6 5 8 6 5 8 6 5
9 7 - 9 7 - 9 7 -
10 8 6 10 8 6
11 - -


Exemples (en horari d'estiu):

Una AE de Reus porta 6 de moto, que equival a 8, (10-8=2). Podrà portar 6 de moto i 2 de cotxe.
Una AE de Tarragona porta 4 de camió, que equival a 7, (11-7=4). Podrà portar 4 de camió i 4 de cotxe. En cas de portar també 2 de moto, que equival 3, (4-3=1) portaria 4 de camió, 2 de moto i 1 de cotxe.
Una AE de Tortosa porta 3 de moto, que equival a 4 (9-4= 5). Podrà portar 3 de moto i 5 de cotxe.

IMPORTANT! Els professionals que tinguin només un vehicle donat d’alta per varis permisos (exemple camió/remolc per C, C1, C+E...) han de limitar-se als màxims exposats.

Exemple: Si el màxim és 9 alumnes de cotxe, i segons l’equivalència presenten 5 de C+E, aquell professor i vehicle només podrà presentar aquests 5 alumnes.

Servei Català de Trànsit: Nova Directora

Avui es publicquen al Diari Oficial de la Generalitat, sengles Decrets, amb el cessament del senyor Joan Josep Isern, com director del SCT i el nomenamt del nou, en aquest cas nova directora, la senyora María Eugènia Domenech Moral.

Notícies relacionades: [gencat.cat][Ara.cat] [CNAE]
Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]