IMPORTANT!


PROTOCOL TELEMÀTIC

ACTA: Assemblea General Ordinària 13 de febrer de 2017

Us enviem l'acta de l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA que es va celebrar el passat dia 13 de febrer de 2017, aprovada per les fedatàries el dia 16 de desembre.

Punts tractats:
  • Aprovació si s’escau dels comptes de l’exercici 2016.
  • Aprovació si s’escau del pressupost de 2017. 
  • Requeriment, Autoritat Catalana de la Competència.
  • Situació actual exàmens.

Actes per visualitzar/descarregar (només associats): 🔒[enllaç]
clicar a: Acta-2017-02-13_(1)_[ASSEMBLEA].pdf

SCT - Convocatòria - Curs de Professors de Formació Viària INT/229/2017

Del Servei Català de Trànsit us relacionem l'informació detallada per inscriure's a la Convocatòria curs de professors de formació viària (17.2.2017)  INT/229/2017:

  • Resolució del SCT INT/229/2017, de 9 de febrer (DOGC núm. 7311 de 17/02/2017)
  • Per prendre part a la convocatòria les sol·licituds es poden formalitzar telemàticament a través del formulari d'inscripció o presentant l’imprès de sol·licitud a les dependències dels serveis territorials de trànsit, previ pagament dels drets d’examen.
  • El termini de presentació és de vint dies naturals, comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC. (Des del 18 de febrer fins el 9 de març de 2017, ambdós inclosos).
Informació relacionada:

JPTT: Nota Informativa de los exámenes de Materias Peligrosas (ADR)

"Buenos días, a raíz de la fiscalización de la nueva re-estructuración de las dependencias de esta Jefatura de Tráfico, se vuelven a realizar las pruebas de obtención de las autorizaciones de MMPP tal y como se realizaban anteriormente, quedando de la siguiente manera:

- Exámenes de OBTENCIÓN: Los MARTES de cada semana (previsto 9:30 horas).
 La presentación de carpetas se realizará el JUEVES de la semana anterior.

- Exámenes de RENOVACIÓN: Los JUEVES de cada semana (previsto 9:30 horas).
 La presentación de carpetas se realizará el LUNES de la misma semana.

LUGAR DE EXÁMENES: Segunda PLANTA Jefatura Provincial Tráfico Tarragona.

Este cambio será efectivo a partir del 28 de febrero de 2017.
Por lo tanto, los próximos exámenes serán:

- Exámenes de OBTENCIÓN: MARTES 28 de febrero 2017.
La presentación de carpetas se realizará el JUEVES 23 de febrero 2017.

- Exámenes de RENOVACIÓN: JUEVES  02 de marzo 2017.
La presentación de carpetas se realizará el LUNES 27 de febrero 2017.

LUGAR DE EXÁMENES: Segunda PLANTA Jefatura Provincial Tráfico Tarragona."

Diari de Tarragona: "Mes y medio de cola para el examen práctico en Tarragona"

Notícia extreta del Diari de Tarragona: [notícia 1] - [notícia 2]
També la podeu trobar al diari en paper del dia 9 de Febrer - pàg. 2 i 3 (foto)

"Mes y medio de cola para el examen práctico del carné de conducir en Tarragona"
"Los alumnos van al examen peor preparados porque la formación es más intermitente"


Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]