IMPORTANT!


PROTOCOL TELEMÀTIC

PRESENTACIÓ AL CENTRE DE GESTIÓ D'EMERGÈNCIES 112 - 19/Abril/2011 10:30


PRESENTACIÓ AL CENTRE DE GESTIÓ D'EMERGÈNCIES 112 
Dia: 19 d'Abril de 2011.
Hora: a les 10:30h.
Duració de la presentació: 2 hores.
Lloc: Centre de Gestió d'emergències 112 .
Places: 30 persones. (En cas de que hi hagin més de 30 persones interessades, es farà una segona visita.)
Formulari: [enllaç]

EXTRACOMUNITARIS - AUTORITZACIO CAP


Adjuntem informació rebuda de la Direcció General de Transports i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, sobre diferents casuístiques que s’han anat consensuant per aquest organisme amb el Ministeri de Foment en referència al CAP.
Informe: [enllaç]

ACORD ENTRE ESPANYA I TURQUIA (Bescanvi)

ACORD ENTRE ESPANYA I TURQUIA SOBRE RECONEIXEMENT RECÍPROC I BESCANVI DE PERMISOS DE CONDUCCIÓ.
A sortit el BOE amb l'acord entre Espanya i la República de Turquia sobre el reconeixement i el bescanvi dels permisos de conducció nacionals, feta "ad referendum" a Istanbul el 5 d'abril de 2009, publicat en el dia d'avui al BOE.
BOE nº75 del 29 de març de 2011: [enllaç]

Modificació annex XI i XII de Reglament general de vehicles

Ordre PRE/629/2011, de 22 de març, per la qual es modifiquen els annexos XI i XII del Reglament general de vehicles, aprovat pel Reial Decret 2822/1998, de 23 de desembre, recull  Els conductors novells, aquells amb permís de conduir amb antiguitat inferior a un any, poden circular a una velocitat superior als 80 quilòmetres a partir d'avui i arribar als 110Km/h en autopistes i autovies, com la resta d'automobilistes. No obstant això, tenen l'obligació de seguir portant la placa verda amb la 'L'en blanc durant els primers dotze mesos després de treure's el carnet.
OrdrePRE/629/2011,de 22de març: [enllaç]

Cursos Conducció Eficient FORFOR

A la pàgina web, a la secció:

Vehicles Pessants

Cursos Conducció Eficient Formadors de Formadors

Turisme
Cursos Conducció Eficient Formadors de Formadors

Enllaços interessants
Contacta amb nosaltres
_
info@aaetgn.com - 977 25 26 53

Gestió de seguretat d'infraestructures viàries a la Xarxa de carreteres de l'Estat

La millora de la seguretat de la circulació és un dels principals objectius de la gestió de les infraestructures viàries de la xarxa de carreteres estatal que desenvolupa el Govern de la Nació i el seu fi últim aconseguir reduir tant com sigui possible.

BOE Núm 61 dissabte 12 de març de 2011: [enllaç]

Nota per alumnes sobre el límit 110Km/h

Aquí us adjuntem la Nota que els hi donen als alumnes sobre el límit 110Km/h abans d'iniciar l'examen.

Calendari d'Abril a Juny de 2011 (Nova versió)

Aqui teniu el calendari de 2011 desde l'Abril a Juny 2011.
(Atenció: Modificat avui dia 9-3-11 a les 12:00h)
Podeu trobar aquest i d'altres documents importants al següent enllaç: [enllaç]

SCT - Convocatoria Director

Adjuntem resolució del Servei Català de Trànsit pel qual es convoca prova de selecció per a l'obtenció del Certificat d'Aptitud de Director d'escoles particulars de conductors, publicat en el DOGC número 5832 de data, avui dimarts 8 de Març de 2011.
Sol·licituds
2.1 - Impresos de sol·licitud.
Les sol·licituds per prendre part a la convocatòria s’han d’adreçar a la direcció del Servei Català de Trànsit i s’han de formalitzar d’acord amb el model que es troba a disposició de les persones interessades en els llocs que consten a l’apartat 2.2. i en l’adreça web: www.gencat.cat/transit
2.2 - Llocs on presentar les sol·licituds.
Les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria es poden presentar als registres següents: Registre del Servei Territorial de Trànsit de Tarragona del Servei Català de Trànsit: Av. Roma, 7-9, baixos, 43005 Tarragona.
2.3 - El termini de presentació de sol·licitud és de vint dies naturals, comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC.  

MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT GENERAL DE CIRCULACIÓ (Article 48)

Adjuntem BOE núm. 55, amb data 05 de març de 2011, que publica el Reial Decret 303/2011, de 4 de març, pel qual es modifiquen el Reglament general de circulació, aprovat pel Reial Decret 1428/2003, de 21 de novembre, i el text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de Motor i seguretat viària, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, i es redueix el límit genèric de velocitat per a turismes i motocicletes en autopistes i autovies.

 Reial Decret 303/2011: [enllaç]

XERRADA AMB ELS MOSSOS 25/Març/2011


XERRADA AMB ELS MOSSOS D'ESQUADRA
Dia: 25/Març/2011
Hora: 17:00h
Lloc: A les oficines de l'Associació
Formulari d'assistència: [Enllaç]
Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]