IMPORTANT!


PROTOCOL TELEMÀTIC

Modificació annex XI i XII de Reglament general de vehicles

Ordre PRE/629/2011, de 22 de març, per la qual es modifiquen els annexos XI i XII del Reglament general de vehicles, aprovat pel Reial Decret 2822/1998, de 23 de desembre, recull  Els conductors novells, aquells amb permís de conduir amb antiguitat inferior a un any, poden circular a una velocitat superior als 80 quilòmetres a partir d'avui i arribar als 110Km/h en autopistes i autovies, com la resta d'automobilistes. No obstant això, tenen l'obligació de seguir portant la placa verda amb la 'L'en blanc durant els primers dotze mesos després de treure's el carnet.
OrdrePRE/629/2011,de 22de març: [enllaç]
Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]