IMPORTANT!


PROTOCOL TELEMÀTIC

Resultats dels exàmens pràctics i de pistes telemàticament.

Avís a les Autoescoles:
Us comuniquem que a partir del dia 10 de febrer, el document mitjançant se us comunicava oficialment els resultats del examens pràctics, tant pistes com circulacions, ja no s'entregarà i en funció de l'examinador que us toqui us poden donar el resultat de paraula o esperar a donar-los telemàticament (de la mateixa manera com mireu els resultats de teòrica).

Aquests resultats els podreu consultar a l'enllaç de la DGT a partir del dia següent, per la tarda.

Recomanem que en cas que l'examinador agafi els expedients no els hi digueu als alumnes que han aprovat i espereu a confirmar-ho per internet, degut a que ja s'han donat casos de malentesos.
Per tant, si l'examinador s'emporta els expedients no significa que siguin aptes. Tingueu-ho en compte. Moltes gràcies!

DGT - Prueba selectiva para el certificado de Director de Escuelas de Conductores 2016

Por si resulta de interés, el pasado sábado día 23 de enero, se ha publicado Resolución de 22 de diciembre de 2015, de la Dirección General de Tráfico, por la que se convoca prueba selectiva para obtener el certificado de aptitud de Director de Escuelas de Conductores.

  • BOE + anexo para inscripcón (última página): [enlace]
  • Información pago para inscripción: [enlace]
  • Fecha límite: 19 de Febrero de 2016
Quién desee inscribirse para obtener el certificado de aptitud de Director de Escuelas de Conductores deberá presentar solicitud conforme al modelo que figura en el Anexo de esta Resolución, a más tardar en los 30 días naturales siguientes contados a partir del día siguiente al de publicación de esta Resolución, es decir el 19 de febrero de 2016.

La prueba se realizará en la provincia que haya indicado el solicitante, en los locales que determine el Tribunal calificador.

La prueba consistirá en contestar por escrito, en impreso facilitado al efecto, a un cuestionario de 40 preguntas conforme al programa detallado. El programa concreto con el temario sobre el que versará dicha prueba se hará constar, mediante nota informativa del Tribunal Calificador con antelación suficiente.

Para superar la prueba será necesario contestar correctamente, al menos, el 85% de las preguntas.

DGT - Convocatòria XIX Curso de Profesores de Formación Vial


Adjunt s'acompanya documents necessaris per a la presentació de sol·licitud de la convocatòria XIX Curs per obtenir el certificat d'aptitud de professor de formació viària:

Data límit de presentació: 13 de Febrer de 2016 (plaç tancat)
Preu d'inscripció: 44,87 €

Podeu portar l'inscripció amb el pagament fet a l'Associació i nosaltres presentarem les sol·licituds a la JPTT i us retornarem la còpia segellada.

Oferta de Venda pels associats dels pisos del carrer Pau Casals (Tarragona)

Us notifiquem que després de l'Assemblea General celebrada el passat dia 3 de Febrer de 2016 [Acta de l'Assemblea] (versió rectificada), es posen a la venda els dos pisos del Carrer Pau Casals de Tarragona i els dos pàrquings.

Tal com es va acordar a l'Assemblea, es deixarà un marge fins l'1 de març de 2016 perquè els Associats que hi estiguin interessats puguin fer la seva oferta de manera prioritària.

  • Us deixem a continuació l'estudi realitzat i l'oferta dels pisos: [enllaç]

DGT: Director 2014 - Retirada de Certificados de Aptitud de Director

Adjunto se acompañan documentos relativos a la Prueba Selectiva de Directores 2014 (Resolución de 22 de diciembre de 2014).

  • Nota informativa Regleta respuestas correctas definitivas [enllaç] 273,22 KB
  • Relación definitiva de calificaciones prueba selectiva Directores [enllaç] 103,9 KB
  • Resolución Relación definitiva calificaciones Directores [enllaç] 255,76 KB
  • Nota Informativa retirada de Certificados de Aptitud de Director [enllaç] 226,63 KB
Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]