IMPORTANT!


PROTOCOL TELEMÀTIC

JPTT: ADR Video formación


La JPTT ens informa del següent: 
"Buenas tardes,  después de alguna consulta de información sobre la implantación de videoformación de los cursos ADR, les informo de la respuesta recibida por nuestros Servicios Centrales en relación con lo consultado: 
En relación a la consulta planteada le participo que, si bien es cierto que ya ha finalizado el estado de alarma en sentido estricto, la situación provocada por la pandemia del COVID-19 y sus múltiples efectos no pueden darse aún por finalizados. 
 Por tanto, en lo que se refiere a cursos ADR, no existe inconveniente en que se tramiten y realicen ( tanto de conductores como de formadores) por el sistema de aula virtual cumpliendo los requisitos indicados en el PDF (enlace) que se adjunta en el correo como en el correo remitido en fecha 26 de junio. 

Una vez se considere que ha cesado esta situación de excepcionalidad se comunicará formalmente el fin de la posibilidad de realizar cursos ADR por el sistema de aula virtual" Atentamente GDEX - Gestión de Exámenes Sección de Conductores / Secció de Conductors"

ADR Video formación (.pdf): [enlace

Mòbil i horari de l'Associació

☑️ Recordem que, el telèfon mòbil de l'Associació es el 640061739 i que l'horari és de 8 a 15h.

Aquest contacte whatsapp només serà per enviar notes informatives, horaris i documents a les Autoescoles. Demanem que només s'utilitzi per contactar-nos dins l'horari d'oficina. 

No s'acceptaran documents, incidències ni reclamacions via whatsapp Tot ha d'anar a través de l'email president@aaetgn.com

◼️ Per rebre els missatges de difusió: 
Agregueu als vostres contactes el número 640061739 
Indiqueu-nos el número al que els voleu rebre i el grup (Tarragona. Reus o Tortosa).

◼️ Per consultes, incidències, peticions fora de les hores d'oficina envieu email a  president@aaetgn.com i ho mirarem a primera hora. 

Expedient nou per un altre permís

Per aquelles consultes que hem rebut sobre obrir un segon expedient d'un altre permís a un mateix alumne, la JPTT ens informa que:

Es pot obrir un expedient nou d'un altre permís: S'haurà de fer una Soli nova (Model 04) + taxa nova

*En cas que no hagin passat 6 mesos, el certificat metge que tenia, també servirà.

Trasllat + canvi manual / automàtic

Trasllat + canvi manual / automàtic

  1. S'envia el Trasllat a través de REC (i esperar els cicles pertinents).

  2. Enviar a president@aaetgn.com l'imprès de Qüestions diverses (Model 03) amb la Taxa 4.1 (8,50 €) enganxada indicant la petició del canvi.

AAETGN: Nota Informativa: Cursos A

Un cop publicada la resolució SLT/2700/2020 de 29 d'octubre de 2020 (enllaç)

Segons ens ha indicat la Prefectura Provincial de Trànsit a Tarragona, l'afectació a la realització dels Cursos A queda de la següent manera:

  1. Els Cursos A realitzats de dilluns a dijous: no hi haurà cap modificació.
  2. Els cursos A que es realitzen de divendres a diumenge

Es podrà fer la teòrica i la pista amb normalitat sempre que no s'hagi de sortir del municipi. 

La circulació, si se surt del municipi, s'haurà de programar de dilluns a dijous i en cas de realitzar-la dins el municipi s'haurà d'acreditar que es dóna acompliment a totes les situacions previstes al punt 1.3 Comportamientos en circulación de la Orden INT/2323/2011

Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]