IMPORTANT!


PROTOCOL TELEMÀTIC

CAP


Noticias y examenes de CAP a CNAE
Fulletó sobre el CAP (www.ftyt.es)   

« Tornar a tots els Permisos 

Els residents comunitaris hauran de renovar el seu carnet de conduir

Els residents comunitaris hauran de renovar el seu carnet de conduir. Aquesta obligació afecta únicament els que tenen un permís de conducció amb vigència indefinida o superior a 15 anys
Els ciutadans estrangers residents a Espanya, procedents d'algun país pertanyent a la UE, hauran de renovar el seu permís de conduir a partir del proper 19 gener 2015.
Tota la informació en varis idiomes : [enllaç]

A qui afecta?
 • Això serà obligatori per a tots aquells residents comunitaris amb residència legal a Espanya, obtinguda el 19 de gener de 2013 o abans, i que siguin titulars d'un permís de conduir amb vigència indefinida o superior a 15 anys per a permisos del Grup 1 (AM, A1 , A2, A, B BE), o un termini superior a 5 anys per a permisos del Grup 2 (BTP, C1 i BE).
 • També serà obligatori per a tots aquells residents legals que tinguin l'autorització caducada o pròxim a caducar.
Passos per a la renovació i documentació a aportar:

 • Sol·licitar cita prèvia per renovació de permisos de conducció comunitaris: [enllaç
 • Sol·licitud de renovació de permís comunitari complimentada i firmada: [enllaç]
 • Acreditació d'identitat i residència: Document Nacional d'Identitat o NIE o Passaport en vigor i qualsevol altre mitjà de prova que se sol·liciti per la Prefectura de Trànsit, per acreditar la residència. 
 • Permís de conducció comunitari: original i fotocòpia. 
 • Informe d'Aptitud Psicofísica emès per un Centre de Reconeixement de Conductors autoritzat. 
 • Una fotografia recent de 32 x 26 mm. Quan es tracti de sol·licitants que per la seva religió portin el cabell cobert, s'admetran les fotografies amb vel, sent l'única limitació per a la seva admissió, que l'oval de la cara aparegui totalment descobert des del naixement del cabell fins al mentó, de manera que no impedeixi o dificulti la identificació de la persona
 • Taló foto, que es facilitarà a les Direccions de Trànsit: emplenat i signat dins del requadre corresponent. 
 • TAXA: 4.3 (25,30€

DGT - Curso XVII de Profesores de Formación Vial - Relación definitiva de Aptos y Exentos prueba previa

Adjunto se acompañan documentos relativos a los resultados de la fase de presencia del Curso XVII de Profesores de Formación Vial:
 • Resolución Relación definitiva de Aptos y Exentos en prueba previa de selección: [enllaç]
 • Relación definitiva de aptos y exentos prueba previa de selección: [enllaç]
 • Nota informativa: Días de evaluación -1- TARRAGONA: [enllaç]
 • Nueva Resolución Relación definitiva de Aptos y Exentos: [enllaç]
 • Nueva Relación definitiva de Aptos y Exentos: [enllaç]

DGT Curso XVII de Profesores de Formación Vial - MATERIAL

MATERIAL para el Curso XVII de Profesores de Formación Vial:
 • Seguridad vial (Ed. 2014): [enllaç] 5,18 MB
 • Reglamentacin vehículos pesados (Ed. 2014): [enllaç] 2,56 MB
 • Pedagoga y psicologa (Ed. 2014): [enllaç] 4,65 MB
 • Normativa permisos y pruebas de aptitud (Ed. 2014): [enllaç] 6,83 MB
 • Normativa Centros de Formación (Ed. 2014): [enllaç] 1,23 MB
 • Normas y señales (Ed. 2014): [enllaç] 8,71 MB
 • Mecánica y entretenimiento simple del automóvil (Ed. 2014): [enllaç] 14,3 MB
 • Comportamiento y primeros auxilios en caso de accidente (Ed. 2014): [enllaç] 3,09 MB

Convocatòria ASSEMBLEA GENERAL Ordinària (eleccions) - 6 de Febrer de 2015

Per la present us convoquem a l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA que s’ha de celebrar el proper dia 6 de febrer de 2015, a les 19:00h en 1ª convocatòria i a les 19:30h en 2ª convocatòria al local de l’Associació de l’Av. Andorra, 5 de Tarragona.
Us adjuntem:
 • Ordre del dia pel dia 6 de Febrer de 2015 (inclou Delegació de vot): [enllaç]
 • En cas de no poder assistir recomanem delegar el seu vot. Delegació de vot: [enllaç
 • Estatuts de l’Associació, els podeu consultar aquí: [ESTATUTS]
És totalment indispensable confirmar l’assistència (ja sigui per email a info@aaetgn.com o trucant per telèfon 977 25 26 53).

Notes:
 • De conformitat amb l´Art.16 dels Estatuts, per tenir dret a vot cal estar al corrent de pagament.
 • Segons l’Art.19, cada membre de l’Associació tindrà tants vots com seccions associades.
Havent acabat el plaç de presentació de candidatures, us presentem als dos candidats per la Presidència de l’Associació:
 • Carlos Emilio Oliver Solé de l'Autoescola CR-X.
 • Lluís Agustench Isern de l'Autoescola STOP.
Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]