IMPORTANT!


PROTOCOL TELEMÀTIC

IMPRESOS📝

Aquí trobareu tots els impresos necessaris per presentar la carpeta, també per fer tràmits a la DGT i per altes, baixes o modificacions de l'autoescola al Servei Català de Trànsit.
Presentació de carpetes:   TELEMÀTIC  


Actualitzat: 31/01/2023 Buscador DGT 🔎
 Impresos Autoescoles        Més informació de com presentar les carpetes!!! Informació aa Impresos     DGT
_
Impresos 
_
Impresos 
Model 04 (Expedient alumneModel 04 enllaç Model 03 (renovació, duplicat, Canje...) Model:  enllaç
• Certificat Cursos ADR (M16)
 enllaç RENOVACIÓ Permís o Llicèn.(+Taló Foto) M03 +Info  enllaç
• Sol·licitud probes d'aptitud ADR (v8)
 enllaç • DUPLICAT Permís de Conduir o Llicèn. M03 +Info  enllaç
• Sol·licitud TRASLLAT/ANULACIÓ (v8)
enllaç • Comunicació CURS A (2021)   +Info  enllaç
• Sol·licitud VIES OBERTES (.ODS)  (pàg.5)enllaç • CANJES Paises con convenio e Información (UE)  +Info   enllaç Més informació de com presentar les carpetes!!! 
TEÒRICA - AUES

• Sol·licitud permís CANJE (Cita prèvia)M03 +Info  enllaç
• Relació alumnes Teòrica llista AUES • Centres ADR - DGT (Modificacions) M13 +Info  enllaç
• Fitxa alumne Teòrica M11  enllaç • Permís internacionalM03 +Info  enllaç
CIRCULACIÓ/PISTES - REC Acceder a mi DGT
• Relació alumnes Circulació (v2)
 enllaç
• Relació alumnes Pistes (v2)
 enllaç • Estat del Permís de conduir de l'alumne             [enllaç]
• Fitxa alumne Pràctica M12  enllaç
 Models per vehicles   DGT
carpetes Altres    • Acreditació per SOCIETATS (S.L.)  
• Canvi de manual automàtic M03 +Info enllaç   Autorització a terceres persones (nou)  
• Llistat d'Aptes (model) +Info enllaç   • Qüestions vàries ("altres/otros") M01 (antic)  enllaç
 Pagament de Taxes    DGT • Duplicat PERMÍS DE CIRCULACIÓ M01 +Info  enllaç

  
(Actualització Taxes - guia ajuda)

(CONSULTA TAXES COMPRADES)

• Sol·licitud MATRICULACIÓ de vehicle M01
+Info  enllaç
• Sol·licitud de baixa de vehicle M01 +Info  enllaç
 Llistat de Taxes • Sol·licitud permís temporal (empreses) M01 +Info  enllaç
• Taxes - DGT:  +Info 🔗 • Sol·licitud TRANSFERÈNCIA de vehicle M02 +Info  enllaç
• Autoritzacions de Taxes: x2 enllaç DOCUMENTS PER AUTOESCOLA (CURS A, ADR, Fitxes, etc) [enllaç]
Devolució de Taxes (DGT) M17 +Info enllaç
• Recuperació Taxes - NRC  

 enllaç Sol·licitud d'Informe per Vehicles  

Com calcular l'impost de transmissions d'un cotxe de segona mà?
  • Simulador de valoració de vehicles (per poder pagar l'impost): [enllaç
  • Per pagar l'impost: Model 620 (transmissió de vehicles) [Informació] [Model 620][Instruccions
  • (BOE) Taula - Valors per l'exercici 2022: new [enllaç] BOE-A-2021-21310
  • Blog de coches de segona mà: [Enllaç d'interès
  • Document: Desacoblament doble mando (per canvi de servei a Particular): [enllaç

sct Gestions del Servei Català

---> TRÀMTIS ONLINE <---

     Web: enllaç     Tlf: 977 248 280     email: viaria.sttt.sct@gencat.cat

DEMANAR CITA PRÈVIA A: ENLLAÇ

CANAL EMPRESA - DESCARREGAR DISTINTIUS I AUTORITZACIONS: ENLLAÇ 
(ajuda Area Privada)

Per fer tràmits telemàtics cal disposar de certificat digital, d’acord amb la informació que trobareu a l’enllaç d’identificació digital de la Generalitat.

sct Taxes administratives (Preus de les gestions) [enllaç]  

Recordem que el primer email NO ES LA TAXA ADMINISTRATIVA: [Nota informativa]

AAETGN - Guia dels tràmits que realitzeu les Autoescoles: [enllaç]


sct Què cal fer per sol·licitar una autorització? Consulta tots els tràmits
A la pàgina de solicitud: 

Nota: si us surt una página "Please wait..." significa que l'arxiu el teniu descarregat al vostre ordenador. Heu d'anar a la carpeta de descàrregues i podreu obrir-lo. Exemple de l'arxiu descarregat:

 ALTA Obertura d'una Autoescola:[Que cal?] [Sol·licitud]
 ALTA Obertura d'una secció:

[Que cal?]

[Sol·licitud]

 Modificacions de la autorització d’obertura:  Ampliació o disminució de la capacitat d’ensenyament de l’escola (permisos que té autoritzats a impartir l’escola), canvi de local o terrenys.

[Què cal?]

<-- (varis tràmits)

    Alta o baixa de personal docent i directiu: [🛈 guia ASSOC]new
         Documentació que demanen: Alta - Baixa
For
resencial
]*
[Què cal?] [Sol·licitud]
    Alta o baixa de vehicle: [🛈 guia ASSOC] [Què cal?] [Sol·licitud]

(AUTOESCOLES AMB SECCIONS
1. Donar d'alta amb la Autoescola Principal
2. Donar d'alta a la/les secció/ns amb l'imprès:
Altres anotacions del registre [Què cal?]new[Sol·licitud] DUPLICATS:  Distintius, Plaques L i sol·licitud d’una reforma de vehicle, reactivació d’una escola després de la baixa temporal, alta d’un professor de l’escola en una altra secció, alta d’un vehicle de l’escola en una altra secció, anotació d’un nou permís d’un professor o professora i altres anotacions en el Registre d’escoles de conductors
    Duplicat Placa L / Distintius [🛈 guia ASSOC]
F
 [+Info sct] new[Sol·licitud]

 Expedició (duplicat de l’autorització d’exercici, duplicat de l’autorització d’obertura de l’escola, segellat del llibre de registre, expedició d’un certificat i subministrament d’altres dades.)
   Expedició Llibre registre [🛈 guia ASSOC]
F
 [+Info sct]

[Sol·licitud]

 QÜESTIONS VÀRIES: Renovar Llibre de registre, etc.

 [+Info sct]

[Sol·licitud]

 Declaració Jurada obligatòria de pèrdua de Distintius/Plaques L... [x modificar] [x imprimir]

 Declaració professor/Director (art. 12)
en cas de no haver marcat les caselles a la 
sol·licitud.
[Declaració]
IMPORTANT: NO ES REBEN LES TAXES INMEDIATAMENT
(ENLLAÇ per llegir sobre el procediment de les taxes del SCT) 

CANAL EMPRESA - DESCARREGAR DISTINTIUS I AUTORITZACIONS: ENLLAÇ  
(ajuda Area Privada)SCT - AJUDA PER PRESENTAR ELS DOCUMENTS EN PDF: 
https://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/configuracio-adobe-reader/


  PLAQUES L Troqueladas opcions: 
CNAE Editorial - telf. 688 36 35 21 (Laura) 
AEOL [enllaç]
Associació oficineszzzz*En cas d'omplir el formulari per portar-ho presencialment, quan només sigui alta o baixa de professors/vehicles, omplir només el marcat en verd: [Formulari presencial]*
Declaració Jurada obligatòria per donar d'alta un Cotxe (B/BTP): [document] [per omplir]
sct Documents relacionats
Declaració Alta d'un vehicle: [Declaració]
Declaració Article. 12 - Alta Professor: [enllaç] [Declaració]
Declaració Article. 21 - Alta Director: [enllaç] [Declaració]
Declaració del titular o apoderat:    [Declaració]
Sol·licitud d'obertura o variacions: [enllaç]
Comunicació d'obertura d'una secció:  [enllaç] 888
AGÈNCIA CATALANA DE CONSUM

Models de Contracte
 
(modificables amb el vist-i-plau de l'Agència Catalana de Consum):
 
catalan.pngper Particulars castellano.pngpara Particular catalan.pngper Empreses castellano.pngpara Empresas
(en format .pdf ) (en formato .pdf ) (en format .pdf ) (en formato .pdf )
Reunió amb Agència Catalana de Consum- octubre 2011: (enllaç)
Fulls de reclamació/denúncia 
Full de reclamació/denúncia
(Reclamar/denunciar online)
Petició de fulls de reclamació/denúncia:
Agència Catalana del Consum
C./ de Pompeu Fabra 43004 Tarragona
Cartell d'avís
 Reunió amb Agència Catalana de Consum- octubre 2011: (enllaç)

Ajuda per demanar una
cita prèvia a la DGT [enllaç]
Captures:  [enllaç]

Per poder veure els fitxers pdf Baixa't l'Adobe Reader Aquí Descargar Adobe Reader
Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]