IMPORTANT!


PROTOCOL TELEMÀTIC

Curs de professors de formació vial (DGT) - TEMARI

Llistat d'admessos / exempcions matèries: [enllaç]
Nota informativa sobre temaris fase formació a distancia [enllaç]
Temari PDF: [1] [2] [3] [4] [5] [6]

OBLIGATORIETAT D'INSPECCIÓ TÈCNICA DELS CICLOMOTORS

El dia 21 de febrer de 2009 entra en vigor l'obligatorietat de la inspecció tècnica periòdica dels ciclomotors de dues rodes
enllaços: [DOGC - Núm.4836 ]
Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]