IMPORTANT!


PROTOCOL TELEMÀTIC

FASE A DISTÀNCIA - CURS PROFESSORS (SCT)

Fase d’ensenyament a distància del Curs per a l’obtenció del certificat d’aptitud de professor/a de formació viària (SCT).

El material del Curs es pot consultar en la pàgina web del Servei Català
de Trànsit i en breu estarà també disponible a les llibreries de la
Generalitat de Catalunya en format CD-rom o al següent enllaç: MATERIALS DE LA FASE A DISTÀNCIA DEL CURS


modificació de l'Orde EHA/672/2007

L'Orde EHA/580/2009, de 5 de març, per la que es modifica l'Orde EHA/672/2007, de 19 de març, per a l'autoliquidació dels pagaments fraccionats a compte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
corresponents, el model 310 de declaració ordinària per a l'autoliquidació del règim simplificat de l'Impost sobre el Valor Afegit es modifica en matèria de domiciliació bancària. 


BOE: [enllaç]

Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]