IMPORTANT!


PROTOCOL TELEMÀTIC

Prova Teòrica Professors - 7 de Setembre (DGT)


Modificat!
Ha sortit el llistat amb el lloc i torns de la prova teòrica per el XIV Curso de Profesores de Formación VialExamen Teòric: Dia 7 de Setembre de 2011
Nota GENERAL informativa torns prova teòrica: [enllaç]

Nota informativa: [enllaç]
Llistats i altres informacions: [enllaç]

Molt important! Llegir atentament tot el comunicat. El punt 3 i 4 diuen el que ha de portar l'alumne el dia de l'examen.

IMPORTANT - Requisits per el Model 791

ATENCIÓ ALS QUE VAN A CATALUNYA CAIXA: La còpia de l'administració ha de portar la validació mecànica o no l'acceptaran a Tràfic.
Model 791 per ingressar al banc per el pagament de les taxes que es presenten tenen que cumplir els següents requisits:
 • Exemplar per l'administració.(amb la validació mecànica!)
 • Original del Model 791. (no acceptaran còpies passades per Fax ni per email)
 • Validació mecànica i segell de l'entitat bancària amb firma autoritzada.
NO ACCEPTARAN AQUELLS IMPRESOS QUE NO COMPLEIXIN AQUESTS REQUISITS.
 • Model 791* - Descàrrega de l'imprès: [enllaç]
*Aquest imprès no s'omple a l'ordinador.

Autoescoles Associades – Agost 2011

Queda pendent de confirmar com queda el Calendari de Setembre.
Estigueu atents a la pàgina web i al vostre email per mirar les novetats.

GRUP 1 - Autoescoles de TARRAGONA
Segurament algunes de les Autoescoles de Tarragona examinaran els primers dies d'Agost.

GRUP 3 - Autoescoles de REUS
EL DILLUNS 25 LES CARPETES DE REUS HAURÀ D’ANAR SEGONS AQUEST CRITERIS
 • Dijous 28 de Juliol es farà l’examen teòric a Campclar.
 • MODIFICAT!!! Es farà examen de Pista de Moto el dia 28 de Juliol.
 • El dia 29 de Juliol NO es realitzarà la Pista de Professionals de Reus.
 • Es podrà examinar 2 alumnes de circulació per cada professor que estigui donat d’alta a l’Autoescola. (ex: Si tens 3 professors, qualsevol dels 3 podrà examinar els 6 alumnes.)
 • S'examinaran previsiblement entre l’1 i el 5 d’Agost o fins que acabin.

GRUP 5 - Autoescoles de TORTOSA
 • El dia 29 de Juliol NO es realitzarà la Pista de Professionals de Tortosa.
 • De moment el dia 1 de Setembre no examinarà Tortosa.

Llista Provisional - Professor Formació Viària (SCT)

Publicació de la llista provisional d’admesos i exclosos a la convocatòria (21/07/2011)

Es fa pública la llista provisional de persones admeses i excloses a la convocatòria del curs per a l’obtenció del Certificat d’aptitud de professor/a de formació viària.

La llista completa a què fa referència l’apartat anterior s’exposa als taulells informatius dels Serveis Territorials de Trànsit del Servei Català de Trànsit.

Els candidats poden consultar la seva situació telemàticament a través del portal indicant el seu NIF/NIE i la seva contrasenya a: [enllaç]

Els aspirants disposaran d’un termini de deu dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació de la llista per efectuar possibles reclamacions i/o esmenes de dades. Així mateix, es poden presentar en qualsevol dels llocs i pels mitjans que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Nueva Relación provisional - Curso Directores (DGT)

ACTUALIZADO!!! Resolución de 13 de julio de 2011, por la que se hace pública la relación provisional con las calificaciones obtenidas en la prueba selectiva para la obtención del certificado de aptitud de Director de Escuelas de Conductores:

NUEVO! Listado provisional de calificaciones. [Nuevo listado]
NUEVO! Resolución relación provisional calificaciones. [Nueva Resolución]
RESULTADOS ERRÓNEOS QUE SE PUBLICARON [Nota informativa]

EXAMEN TEÒRIC REUS A CAMPCLAR

AVÍS IMPORTANT a totes les Autoescoles del Grup 3 de Reus.
Els pròxims dies 21 i 28 de Juliol l'examen teòric de REUS es farà a Campclar per tal de fer més alumnes per torn i agilitzar l'examen teòric.

Llista Provisional Directors (SCT)

Publicació de la llista provisional de qualificacions de la prova (13/07/2011)

Es fa pública la llista provisional de qualificacions de la prova de selecció per a l’obtenció del Certificat d’aptitud de director/a d’escoles particulars de conductors.
La llista completa a què fa referència l’apartat anterior s’exposa als taulells informatius del Servei Català de Trànsit.
Aquesta informació no té validesa oficial. Els candidats hauran de comprovar la seva situació a la llista exposada en els taulells d’anuncis dels Serveis Territorials del Servei Català de Trànsit.
Els aspirants disposaran d’un termini de deu dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació de la llista per efectuar possibles reclamacions i/o esmenes de dades.

Barcelona, 13 de juliol de 2011

Circular Juny i Juliol 2011

Circular Juny-Juliol 2011 [enllaç]
Notícies:
- Inspeccions de consum
- Treue les Taxes per la Web
- Prova teòrica Professors (DGT) - 7 de Setembre 2011
- Límit 120 km/h
- Resolució del jutjat núm. 9
- Avís al volant
Acta de la Junta Directiva del dia 1 de juliol de 2011.

Inspeccions de Consum - IMPORTANT!!!

MOLT URGENT!
Desde l'Associació donem l'avís que l'Agència Catalana de Consum (ACC) està realitzant inspeccions a Barcelona per comprobar que les Autoescoles compleixen la normativa vigent. Heu de tenir absolutament tots els punts dels requisits generals en condicions o fiquen multes de fins a 10.000€.
(Es recomana que feu el test i que tots els punts estiguin en verd  si surt cliqueu a Veieu per sol·lucionar-ho.)

Avís al volant - (el periodico.cat)

Avis al volant (Article de Cristina Buesa) extret de www.elperiodico.cat
• Trànsit vol que els centres de renovació del carnet puguin consultar els historials mèdics
• Els experts rebutgen imposar una edat límit per conduir pel mal psicològic que causaria

El Servei Català de Trànsit aposta per coordinar més bé els centres de reconeixement mèdic amb les dades amb què compta la Conselleria de Salut. D'aquesta manera, es podrien detectar els problemes de salut que tenen els conductors majors de 65 anys.
>> Més informació a e-Periódico

OFERTA - CNAE Seguros

CNAE SEGUROS: [enllaç]
Seguros con condiciones especiales para profesores y empleados de autoescuela y familiares directos.
Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]