IMPORTANT!


PROTOCOL TELEMÀTIC

CURS PER A FORMADORS I PSICÒLEGS...

Tots els que estiguin interessats en fer el curs per a formadors i psicòlegs formadors dels cursos de sensibilització i reeducació viària dins del sistema de permís per punts que es fiquin en contacte amb l'associació:
Formulari: [enllaç] [info@aaetgn.com]- 977 25 26 53

CURS SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT

Cursos per a formadors i psicòlegs formadors dels cursos de sensibilització i reeducació viària dins del sistema de permís per punts.

Per obtenir el Certificat de formador/a i de psicòleg formador/a cal fer amb aprofitament el curs de formació. Amb aquesta finalitat, el Servei Català de Trànsit organitza cursos sempre que hi hagi el mínim d’alumnes necessari. Preguem que qui estigui interessat, ompli el Formulari, el firmi i el porti a l'Associació.

Formulari per inscriure's (online): [enllaç]
Requisits i Descripció del curs: [enllaç]

NOTIFICACIONS ELECTrÒNIQUES


El passat dia 16 de novembre, es va publicat al BOE el Reial Decret 1363/2010, el qual regulen supòsits de notificacions i comunicacions administratives obligatòries per mitjans electrònics en l'àmbit de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària.
El pròxim 1 de gener de 2011 entra en vigor aquest Reial Decret. 

Reial Decret 1363/2010: [enllaç]


25/11/2010 - Tauler Edictal de Sancions de Trànsit:

Ha estat publicada l'Ordre INT/3022/2010 BOE 285 del 25 de novembre de 2010, per la qual es regula el Tauler Edictal de Sancions de Trànsit. Amb l'entrada en vigor d'aquesta 3a i última fase de la nova Llei de Seguretat Viària, en vigor a partir d'avui, s'introdueixen noves aplicacions informàtiques a trànsit.
En aquesta fase, entra en funcionament la Adreça Electrònica Vial (DEV), obligatòria per a les empreses titulars de vehicles i voluntària per a la resta dels ciutadans, de manera que se substitueix el domicili postal de notificacions pel domicili electrònic.

BOE 285 Ordre INT/3022/2010: [enllaç]

24/11/2010 - Modificacio Llei de Seguretat Vial:

Extracte de les modificacions més destacades de l'aplicació, a partir del 24 de novembre de 2010, de la Llei de Seguretat Viària..

Us adjuntem la Nota Informativa de Tràfic:

Aplicació de la Nova Llei de Seguretat Vial: [enllaç]

24/11/2010 - AM o A2 no són vàlids a Europa


Els que hagin obtingut un permís de les noves categories AM o A2, que sapiguen que aquesta classe de permisos només tenen validesa al territori nacional Espanyol i no seran reconeguts ni tindran cap validesa als altres Estats membres de la Unió Europea fins el 19 de gener de 2013. La resta dels permisos són vàlids, reconeguts i d'aplicació en tota la Unió Europea.

Nota Informativa de la CNAE: [enllaç]

15/11/2010 - CURSOS PLAN AVANZA 100% subvencionados


CURSOS GRATUITOS ONLINE para PYMES y AUTÓNOMOS que deseen actualizar sus conocimientos. Formación 100% gratuita, sin consumo de créditos de la Seguridad Social.
- No son válidos trabajadores de empresas públicas-

Matricula abierta: Inscripción hasta 26 de noviembre:

- Més informació: [enllaç]
- Inscripció: (fins el 26/11/10) [enllaç]

12/11/2010 - El Pais: Una mirada sobre els Infractors


A elpais.com han publicat una noticia referent a que un gran porcentatge d'infractors són homes entre 26 i 42 anys, solters o sense parella i sense estudis universitaris. Us deixo l'article complet.

Article El Pais: [enllaç]
Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]