IMPORTANT!


PROTOCOL TELEMÀTIC

Pla Local de Seguretat Viària de Tarragona 2012

L’any 2006 es va redactar el primer Pla Local de Seguretat Viària de Tarragona, dins dels objectius de reducció d’accidentalitat en zona urbana fixats pel Pla de Seguretat Viària 2005-2007 de Catalunya.

Un cop finalitzat el termini del Pla, durant l’any 2012 s’ha elaborat un informe d’avaluació per tal de valorar l’aplicació del Pla i els seus efectes, i comprovar l’assoliment dels objectius i mesures del Pla. L'informe inclou els objectius i les propostes d'actuació per al període 2013-2016.
El resultat de l'informe d'avaluació i actualització del Pla Local de Seguretat Viària de la ciutat s'ha presentat el 21 de març de 2013 en el si del Consell Municipal de Mobilitat i es fa públic i obert a la participació de tothom a través de la pàgina web de l'Ajuntament o l'adreça de correu electrònic: mobilitat@tarragona.cat.

BOE - Certificados de Profesionalidad

MINISTERIO DEL INTERIOR

El BOE de hoy, 21 de marzo de 2013 ha publicado el Real Decreto 189/2013, de 15 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los Certificados de Profesionalidad y los Reales Decretos por los que se establecen Certificados de Profesionalidad dictados en su aplicación.

BOE - Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de licitación de la Dirección General de Tráfico. Objeto: Servicio para impartir las acciones formativas de la fase de presencia de los cursos para la obtención del certificado de aptitud de profesor de formación vial. Expediente: 0100DGT21898.

BOE - ADR 2013

El Boletín Oficial del Estado publica hoy el texto del ADR 2013 con el sugerente título “Enmiendas propuestas por Portugal a los Anejos A y B, enmendados, del Acuerdo Europeo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR), hecho en Ginebra el 30 de septiembre de 1957, aprobadas por el Grupo de Trabajo para el Transporte de Mercancías Peligrosas de la Comisión Económica para Europa durante las sesiones 88ª, 89ª, 91ª y 92ª.”

BOE - ADR 2013: [enllaç]

CNAE - Boletín CAP (Notícies i Convocatòries)

CNAE - Boletín CAP (Notícies i Convocatòries): [enllaç]

BOE - TEMPS DE TREBALL PER ALS TREBALLADORS

S'ha aprovat en Consell de Ministres del 22/02/13 un Reial Decret (BOE 23/02/2013), sobre l'ordenació de temps de treball per a treballadors autònoms del transport per carretera. Amb aquesta aprovació del Reial Decret es transposen a l'ordenament jurídic espanyol vuit articles d'una Directiva comunitària de 2012. REGULAT EL TEMPS DE TREBALL PER ALS TREBALLADORS AUTÒNOMS DE TRANSPORT PER CARRETERA

BOE - Real Decret 23/02/2013: [enllaç]
Per a una correcta visualització et recomanem utilitzar: Mozilla Firefox o Google Chrome

[Protecció de Dades] [Política de Cookies]